Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Modernejšie športoviská a kúpalisko v správe mesta, či rekonštrukcia chaty pod vlekom

Rekonštrukcia
stropkovských športovísk aj naďalej ostáva jednou z priorít vedenia mesta
Stropkov a podporu má aj v mestskom parlamente. Na futbalovom štadióne bol
odstránený havarijný stav strechy na tribúne, rekonštrukciou prechádza
exteriér aj interiér štadióna, osadené boli nové sedačky.

Veľká časť ul. Matice slovenskej dostala nový šat vďaka novému
oploteniu športovísk. V jari bude dokončená rekonštrukcia tenisových
kurtov a prebiehať bude aj komplexná obnova futbalovej tribúny, ktorú
začali v minulom roku. Intenzívne sa zaoberajú otázkou rekonštrukcie
zimného štadióna a hľadajú zdroje na jej pokrytie.
Novou výzvou pre mesto bude správa letného kúpaliska, ktoré od
nadchádzajúcej sezóny prechádza pod podnik Služba. „Našim
cieľom je tam vytvoriť moderné a atraktívne miesto oddychu pre
Stropkovčanov i návštevníkov zo širokého okolia. Naďalej sa snažíme
zveľaďovať a podporovať fungovanie Parku zvierat, kde sme pred dvomi rokmi
nastavili nové pravidlá fungovania. V roku 2019 tiež chceme vybudovať
jedno nové workoutové ihrisko,“
predstavil svoje plány
primátor mesta O. Brendza a dodal, že mesto nezabúda ani na voľnočasové
aktivity a rozvoj cykloturistiky. V závere uplynulého roka dostali
informáciu o schválení spoločného cezhraničného projektu s mestom
Korczyna v celkovej výške 441 tis. eur, z toho pre Stropkov je určených
takmer 214 tis. eur. „Okrem spoločných
kultúrno-spoločenských a športových podujatí bude v rámci investičnej
časti projektu zrekonštruovaná časť turistickej chaty v areáli Pod
vlekom, na Ščobe vybudujú vyhliadkovú vežu s altánkom a vyznačená bude
aj nová cykloturistická trasa na poľskú hranicu,“
uviedol
primátor.
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie ulíc bol položený nový asfaltový povrch
v oddychovej zóne Pod vlekom a podobnou modernizáciou prešiel aj chodník,
ktorý spája mesto Stropkov a Sitníky, rozšírený je tiež chodník vedúci
od Lidla do Tesly s označením pruhu pre cyklistov.
Športy ako beh, či cyklistika sa všeobecne tešia veľkej obľube v našom
meste. Už k tradičným športovým podujatiam patrí júlový Ondavský
cyklomaratón, či májová Stropkovská 20tka… Mnohí športovci
reprezentujú naše mesto aj mimo nášho regiónu.
Primátor mesta preto vníma investície do športovísk ako veľmi zmysluplné
a teší sa, že je v meste Stropkov toľko priaznivcov športu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter