Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Modernejšie a estetickejšie tenisové kurty už v prvej polovici prázdnin

Do športovísk investovalo mesto
Stropkov v minulom roku viac ako 300 tisíc eur a rozhodlo sa pokračovať aj
v roku 2018. Modernizácie sa dočkajú aj tenisové kurty na ul. Matice
slovenskej.

„Rekonštrukcia kurtov je pokračovaním komplexnej
modernizácie športovísk v Stropkove. Verejnosť ich využíva od 70-tych
rokov minulého storočia a odvtedy tam neprebehla výraznejšia rekonštrukcia.
Tento fakt sa podpísal aj pod súčasný stav areálu. Mesto každoročne
riešilo problémy spojené s poruchami prívodu vody, elektriny,
vypadávajúceho osvetlenia a značne opotrebované je aj príslušenstvo kurtov
a ich okolie,“
uviedol primátor mesta O. Brendza.
V rámci rekonštrukcie sa mesto zameria na vybudovanie elektrickej a
vodovodnej prípojky, osvetlenia kurtov a zakúpené by mali byť i nové siete
so stĺpikmi a náradie na údržbu povrchu kurtov.
„Novinkou budú šatne a sociálne zariadenia, ktoré aktuálne
budujeme v nevyužívaných prezliekacích kabínkach
kúpaliska,“
doplnil O. Brendza.
V rámci ďalšej etapy projektu je plánovaná aj zmena dispozície troch
kurtov.
„Dva z nich by mali byť zo súčasnej orientácie východ –
západ otočené v smere sever – juh. Toto opatrenie zlepší komfort pre
hráčov, ktorí boli pri hre, najmä po východe a pred západom slnka
obmedzení oslňovaním. Od tretieho kurtu budú nanovo orientované kurty
oddelené posuvnou sieťou,“
dodal.
Po jeho realizácii a ďalších investíciách z vlastných prostriedkov mesta
bude areál modernejší, estetickejší a dostupnejší aj vo večerných
hodinách a bude vyhovovať súčasným požiadavkám rekreačných
športovcov.
Rekonštrukcia by mala byť ukončená a kurty budú verejnosti k dispozícii
v prvej polovici prázdnin.
„Prostredníctvom poslanca PSK Dušana Lukáča sme o podporu
financovania rekonštrukcie požiadali krajskú samosprávu, ktorá začiatkom
tohto roka vypísala grantovú výzvu na podobné projekty,“

uzavrel primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter