Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MO SRZ Stropkov prvýkrát vysadila veľkých generačných kaprov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V okolí rybníkov,
vodných nádrží či tokov riek je v poslednom období rušno. Rybári
v rámci pravidelného jarného zarybňovania do vôd každoročne nasadia tony
mladých rýb. Inak tomu nie je ani v Stropkove. Už niekoľko rokov členovia
Miestnej organizácie SRZ zarybňujú stropkovský rybník, ako aj tok Ondavy
násadou viacerých druhov rýb. Minulú stredu, 13. apríla v stropkovskom
revíri pribudli kapry a pstruhy.</p>

<p><strong><em>„Pred začiatkom sezóny zarybňujeme dvojročnou násadou
pstruha dúhového. Zároveň sme do VN Stropkov vysadili trojročného kapra.
Táto násada slúži predovšetkým na doplnenie stavu kapra v nádrži,
keďže veľká časť jesenného zarybnenia je už rybármi
odlovená,“</em></strong> zdôvodnil Roman Kudič, za MO SRZ Stropkov.
<strong><em>„Pstruha dúhového sme vysadili v celkovej hmotnosti 550 kg,
z toho 300 kg do Ondavy a 250 kg do rybníka. Kapra označeného ako K3 bola
jedna tona.“</em></strong> Vysádzaná veľkosť závisí od toho, akú rybu
ponúknu dodávatelia. Bežne sa dĺžka pstruha pohybuje od 25 cm,
u niektorých rýb až do 40 cm. Pstruh v tejto veľkosti je už tržnou
rybou, aké sú bežne dostupné na pultoch obchodov. <strong><em>„Pre
určenie počtu pstruha dúhového počítame tak tri kusy do kila. Spolu to
bolo okolo 1 600 kusov tejto ryby. Priemerná hmotnosť kapra sa pohybovala
okolo dvoch kilogramov. Tohtoročnou novinkou je vysadenie pár kusov veľkých
generačných kaprov. Dôvodom vysadenia takýchto rýb je zatraktívnenie
revíru pre rybárov, ktorí lovia spôsobom chyť a pusť.“</em></strong> Na
tohtoročnej výročnej schôdzi si stropkovskí rybári schválili
dodržiavanie interného pravidla K70. <strong><em>„V praxi to znamená
púšťanie ulovených kaprov s dĺžkou nad 70 cm po ulovení späť do
vody.“</em></strong> Sleduje sa tým udržanie väčšieho počtu veľkých
rýb v rybníku. <strong><em>„Z tohto dôvodu sme na začiatok vysadili pár
kusov veľkých kaprov,“</em></strong> vysvetlil R. Kudič. Podľa možností
dodávateľov ďalšie takéto ryby vysadia aj pri nasledujúcich zarybneniach.
S rybárčením sú spojené aj rôzne pravidlá, obmedzenia alebo zákazy.
Rybári musia mať na pamäti, že v apríli stále platí pomerne dosť
obmedzení, ktoré sa týkajú ochrany rýb alebo spôsobov lovu.
<strong><em>„Ondava nie je pstruhovou vodou. Pri love pstruhov je možné
použiť všetky v apríli povolené techniky v kaprových vodách. Loviaci
preferujú najmä lov na plávanú, prípadne feeder, menej je muškárov.
Napríklad pstruhy u nás nie je možné do 16. júna loviť
prívlačou.“</em></strong> Čo sa týka počtu privlastnených rýb, dospelý
rybár si môže vziať domov najviac štyri kusy lososovitých rýb denne.
Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej
osoby, ktorá je držiteľom povolenia a privlastniť si môže najviac dva kusy
lososovitých rýb denne. <strong><em>„Lovná miera pstruha dúhového je
25 cm. Každého pstruha, ktorého si rybár chce ponechať, musí zapísať do
záznamu o úlovkoch okamžite po jeho privlastnení. Na VN Stropkov stále
platí všeobecný zákaz lovu, takže loviť sa tam nesmie. Sezóna na tejto
nádrži začína až 15. mája na základe výnimky Ministerstva životného
prostredia SR.“</em></strong> Keďže teraz je možné loviť len na Ondave a
Chotčianke, väčšina rybárov sa zameriava práve na vysadeného pstruha
dúhového. Doba individuálnej ochrany pstruha skončila 16. apríla.
<strong><em>„Tento deň je často začiatkom sezóny, keď rybári prvýkrát
vyrazia k vode. Pstruha dúhového preto vysádzame pre spestrenie rybej
osádky a najmä pre predĺženie rybárskej sezóny našich
členov,“</em></strong> dodal v závere R. Kudič.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/16-ryby-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter