Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mnohonásobní darcovia prídu o zľavy

<p>Hlasovania o prenájme kúpaliska sa zdržal poslanec Milan Pavúk
(nezávislý). Už pri prvom prerokovávaní zmluvy adresoval konateľovi
KM-Systému Jozefovi Kráľovi otázku, či po schválení prenájmu ostanú
v platnosti zmluvy pre darcov krvi ocenených Jánskeho plaketami.

<p>J. Kráľ odpovedal, že jeho spoločnosť poskytuje darcom zľavy. M. Pavúk
aj napriek tomuto ubezpečeniu požiadal o zapracovanie platného VZN mesta
Stropkov (o zľavách pre mnohonásobných darcov) do návrhu nájomnej zmluvy.
J. Kráľ však na rokovaní s vedením mesta presadil svoj model zliav pre
darcov využívaný aj na kúpalisku vo Svidníku. Všetci, bez ohľadu na
počet odberov, majú po predložení preukazu darcu nárok na 10-percentnú
zľavu zo vstupného. M. Pavúk však s týmto modelom nebol stotožnený a na
utorkovom rokovaní dal pozmeňujúci návrh kopírujúci zľavový systém
podľa tunajšieho VZN. „Dávam návrh, aby pre občanov mesta
Stropkov po predložení preukazu držiteľa Jánskeho plakety platili
nasledovné zľavy: diamantoví a zlatí darcovia – 100%, strieborní 50%,
bronzoví 25%,“
predniesol poslanec. Primátor Peter Obrimčák
v diskusii nebol tomuto návrhu naklonený. „Neviem, či je
vhodné dávať podmienky, ak ešte nič nemáme zrekonštruované. Myslím si,
že navrhované zľavy sú dostačujúce. Načo sú potom komisie, načo sú
mestské rady? Ak ste mali takýto návrh, a stretávate sa

(opozícia – pozn. red.), lebo viem, tak prečo ste ho nedali,
keď tu bol pán konateľ z Prešova? Prečo dávate svoje návrhy až teraz
dodatočne?“
opýtal sa primátor, na čo mu viacerí prítomní
naznačili, že M. Pavúk svoju požiadavku v celom procese viackrát
prezentoval. Viceprimátor Pavol Kačic (ĽS-HZDS) sa priklonil k plošnej
zľave 10 percent, ktorá sa podľa neho bude týkať väčšieho počtu
darcov. Stanislav Humeník (KDH) reagoval, že aj keď je navrhovaná zľava
určená pre väčšiu skupinu ľudí, jej výška je zanedbateľná.
„Zľavy by mali kopírovať naše VZN a mali by byť jednotné pre
celé územie mesta. Myslím si, že vzhľadom na to, čo mesto nájomcovi dáva
do prenájmu a za akých podmienok, by to pre neho nebola až taká veľká
záťaž,“
upozornil. V následnom hlasovaní boli za návrh M.
Pavúka siedmi prítomní poslanci opozície, poslanci koalície Smer-SD –
ĽS-HZDS sa zdržali. Návrh tak nebol schválený.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter