Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Minulý týždeň maturovali študenti SOŠE

<p>Maturitný týždeň už majú za sebou aj študenti Strednej odbornej školy
elektrotechnickej v Stropkove. Informácie o jeho priebehu nám poskytol
riaditeľ školy Ing. Peter Kuľbaga.

<p>„Maturovalo sa zo štyroch predmetov – slovenského jazyka a
literatúry, cudzieho jazyka (anglický a nemecký jazyk), praktickej časti
odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky. Celkovo bolo na
maturitnú skúšku prihlásených 55 študentov v dvoch odboroch –
mechanik elektrotechnik so zameraním na informačné technológie a
elektrotechnika. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej
skúšky sa konali v jednotných termínoch na všetkých stredných školách.
Praktickú časť odbornej zložky absolvovalo 55 študentov v termíne od
14. mája do 17. mája 2012. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky
absolvovalo 53 študentov v termíne od 28. mája do 1. júna
2012. Výsledky maturitnej skúšky zodpovedajú doterajším vzdelávacím
výsledkom, niektorí študenti však veľmi príjemne prekvapili a podali
excelentné výkony.“
Dvaja študenti SOŠE absolvujú ústnu
formu internej časti maturitnej skúšky v náhradnom termíne
v septembri 2012.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter