Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miňovčania majú nové multifunkčné i detské ihrisko

V obci Miňovce sa
podarilo zrealizovať výstavbu multifunkčného i detského ihriska. Obec sa
pod vedením starostu obce M. Mojseja zapojila do výzvy, ktorú zverejnila
poľnohospodárska platobná agentúra. Slávnostného otvorenia týchto
ihrísk, ktoré sa konalo predminulý víkend, sa zúčastnila riaditeľka
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove V. Burcáková
i Miňovčania, ktorí neskrývali svoju radosť.

Súčasťou multifunkčného ihriska je i detské ihrisko s piatimi
hernými prvkami a altánkom. Tých najmenších určite najviac potešilo
pieskovisko, hojdačky, či šmykľavka. Skvelou správou je, že ihrisko má aj
svoje osvetlenie. Využívať sa bude aj počas týchto krátkych zimných
dní.
„Žiadosť sme si podali ešte v roku 2017 a dostali sme 100%
prostriedkov bez spoluúčasti obce. Zapojili sme sa do tejto výzvy už asi po
štvrtýkrát, no nikdy nám to nevyšlo. Teraz sa to konečne podarilo a stavba
je zrealizovaná. Sme absolútne spokojní. Občania, ale hlavne mládež, si
môžu ihrisko užiť podľa svojich možností a schopností a podľa toho,
komu sa ako chce,“
uviedol s radosťou v hlase Miroslav
Mojsej, ktorý je starostom obce už druhé volebné obdobie. Náklady, ktoré
boli uhradené z obecného rozpočtu, zahŕňali prostriedky na projektovú
dokumentáciu, či prípravu miesta realizácie výstavby ihriska.
Pri rozhodovaní sa o tomto projekte zohral veľkú úlohu meniaci sa životný
štýl obyvateľstva. „Kedysi sa voľný čas míňal pracou na
poli, dnes sú v obci možno 5 pestovatelia. Mládež potrebuje alternatívu.
Prídu domov, nemajú čo robiť a sú unudení a nemajú sa kde realizovať a
vybiť svoju energiu. Preto sme sa ako obec rozhodli ísť do tohto projektu,
aby sme mládeži ponúkli aj takúto možnosť vyžitia a trávenia voľného
času. Aj na naše deti útočia neresti tohto sveta, preto chceme mať aj sami
pred sebou čisté svedomie, že sme urobili všetko preto, aby nepodľahli
nástrahám, ktoré na ne číhajú,“
myslí si M. Mojsej,
ktorý dodáva, že obec je veľmi dobre geograficky položená. Nachádza sa na
tepne života regiónu a vie budúcim potencionálnym záujemcom o bývanie
v obci poskytnúť dobre občianske vybavenie.
Len nedávno bol na futbalovom ihrisku dobudovaný altánok a šatne . V obci
tiež nájdeme ihrisko určené na plážový volejbal, ale aj workoutové
ihrisko – posilňovňu. „Dovolím si tvrdiť, že v rámci
okresu je naše futbalové ihrisko aj s jeho vybavením jedno z najlepších.
Pravidelne každý rok naša obec organizuje Dni športu a zábavy, počas
ktorých naplno využívame všetky ihriská. Využívané sú tiež na rôzne
iné stretnutia a podujatia. Týmto sme výstavbu športovej infraštruktúry
v našej obci ukončili,“
povedal starosta.
V obci ešte stále funguje základná i materská škola. V Miňovciach
žije približne 60 detí do 15 rokov, nerátajúc mládež nad 15 rokov.
„Pri všetkej tej biede v tomto regióne a s ohľadom na rýchlo
starnúcu populáciu sú tieto čísla ešte stále uspokojivé a dá sa
povedať, že naša obec stále žije,“
dodal starosta.
Materskú školu v obci Miňovce navštevuje momentálne osem detí, základnú
školu už len šesť detí, pretože mnoho žiakov nastúpilo do stropkovských
základných škôl. „Ak to však aj naďalej takto pôjde,
nebudeme môcť školu prevádzkovať,“
vyjadril svoje obavy M.
Mojsej.
Vedenie obce sa nevenuje len výstavbe v športovej oblasti. Momentálne sa
z rozpočtu obce dokončilo nové oplotenie obecného cintorína a prebehla
rekonštrukcia Domu smútku. Obec má tiež po pozemkových úpravách medzi
prvými v okrese vybudované poľné cesty slúžiace ako prístup vlastníkov
k svojim pozemkom, čím sú zároveň cestou k obchodu s pôdou.
Sekundárnym cieľom projektu bolo športové využitie týchto ciest.
„Cítil som a moje vnútro mi napovedalo, že už sme investovali
do športu dosť a treba sa venovať aj iným oblastiam, pretože v obci žijú
aj starší ľudia, pre ktorých ihriska nie sú až tak
nevyhnutné,“
dodal M. Mojsej, ktorý končiaci sa rok
2019 hodnotí ako mimoriadne úspešný, pretože obci boli odsúhlasené
finančné prostriedky aj počas júnového zasadnutia Vlády SR v Stropkove.
Obci boli schválené prostriedky na rekonštrukciu strechy budovy obecného
úradu, ktorá bola v havarijnom stave a zatekala. Neboli síce dostačujúce,
no s dofinancovaním z obecného rozpočtu sa podarilo havarijný stav
odstrániť. Strecha je zabezpečená na dobrých pár rokov za čo sú
Miňovčania veľmi vďační, na rade je už len interiér obecného úradu
i spoločenskej sály.
Úrad vlády SR nám schválil aj dotáciu vo výške 3 tisíc eur na
športové vybavenie, ktoré sa použijú na zakúpenie dresov pre futbalistov
i volejbalistov a ostatnej športovej výbavy.
„Je síce pravda, že miňovský futbal prežíva menšiu krízu.
Boli časy, kedy sme boli lepší, no mladých je v obci menej a nie každý
hrá futbal. Zvykli sme byť na popredných priečkach, teraz sme na opačných.
Futbal nemusí byť vždy len o víťazstvách, dôležité je, že sa chlapci
stretnú a trávia na ihrisku určitý čas. Futbal stále žije a obec ho
podporuje. Mladým sa treba venovať. Život predsa nie je len o hmotných
veciach,“
dodáva starosta.
„Sme radi, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť
začala s rekonštrukciou vodovodu, ktorý bol vybudovaný ešte niekedy
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Neustále sa riešili poruchy,
o kvalite vody nehovoriac. Obec Miňovce sa dostala do užšieho výberu a
prioritne sa tento vodovod rekonštruuje čo nás teší . V priebehu jarných
mesiacov budú všetky práce dokončené. Máme v obci plyn, vodovod,
v budúcom roku VSD, a.s. plánuje dokončiť rekonštrukciu elektrickej siete.
Osvetlenie obce mame ukončené. Z inžinierskych sieti ostáva nám už len
poriešiť prepotrebnú kanalizáciu,“
uviedol starosta
v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter