Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ministerstvo vnútra pracuje na integrácii príjmu tiesňových volaní

<p>Od roku 2013 ministerstvo vnútra modernizuje informačné prostredie
polície tak, aby sa podnety od občanov dostávali k hliadkam polície
okamžite, verejnosť získavala transparentné informácie napríklad
o dopravnej situácii a prístup policajných zložiek bol proaktívny.</p>

<p>To si vyžaduje okrem iného optimalizovanú databázu údajov z evidencií
či rozširovanie funkcionality mobilných klientov vo vozidlách polície
napríklad kvôli lustráciám v informačných systémoch. Pokuty a iné
sankcie bude čoskoro možné uhrádzať elektronicky. Súčasťou toho sú aj
elektronické služby našich projektov z oblasti evidencie vozidiel: od
1. apríla 2015 občania pri riešení svojich záležitostí môžu
využívať e-služby sprístupnené na portáli Elektronické služby MV SR <a
href=“https://portal.minv.sk“>https://portal.minv.sk</a><br>
Informácie o elektronických službách sú prístupné aj na portáli <a
href=“http://www.slovensko.sk“>www.slovensko.sk</a>.<br>
S tým všetkým súvisí modernizácia príjmu volania na tiesňové linky,
pri ktorých v mnohých prípadoch ide o záchranu života. Je to dôležitá
časť projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných
systémov MV SR na úseku PZ, budovaného v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Dodávateľom projektu v hodnote 9 mil. € je
konzorcium SAP Slovensko s. r. o, Ericsson Slovakia s. r. o a
MICROCOMP-Computersystem s. r. o.<br>
Systémy pre príjem hovorov na linkách tiesňových volaní 112, 150 a
158 budú integrované na úrovni hlasovej i dátovej komunikácie zdieľaním
kľúčových atribútov nahlásených udalostí. Optimalizuje sa teda
spolupráca medzi záchrannými a zásahovými zložkami. Všetky systémy budú
prepojené na centrálny geografický informačný systém MV SR, záchranné
či zásahové zložky budú mať k dispozícii online aktualizované mapové
podklady.<br>
Súčasťou rozšíreného projektu bude aj tvorba videoarchívu zo záznamov
„inteligentných vozidiel“ polície. Policajné hliadky budú vybavené
elektronickými formulármi integrovanými na informačné systémy MV SR
/napríklad Register fyzických osôb pre jednoduchšiu identifikáciu osôb/.
Policajti tak budú výrazne odbremenení od administratívy, pretože údaje
získané cez elektronické formuláre sa budú ďalej automaticky
spracúvať.<br>
Integrácia informačných systémov ministerstva vnútra v konečnom dôsledku
umožní aj zverejňovanie konsolidovaných informácií z prostredia príjmu
hovorov na tiesňové linky, tak ako to poznáme zo zahraničia. Na tento účel
bude sprístupnená elektronická služba.<br>
<strong>MV SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter