Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ministerstvo školenia zastavilo

<p>V prvej polovici roka 2011 vtedajšia štátna tajomníčka ministerstva
práce Lucia Nicholsonová kritizovala a v mnohých prípadoch spochybnila
efektivitu prostriedkov vynaložených na vzdelávanie Rómov.

<p>Stropkovská samospráva predložila na Úrad splnomocnenca vlády pre
rómske komunity návrh komplexnej stratégie MRK pod názvom „Začlenenie
príslušníkov MRK do života spoločnosti zvyšovaním ich možností na trhu
práce”. Spomínané kurzy mali byť za spoluúčasti samosprávy financované
z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V prvej polovici
roka 2011 mali byť uzavreté výzvy na jednotlivé projekty, no ministerstvo
práce ich napokon (aj kvôli podozreniam z neefektívneho vynakladania
prostriedkov) zastavilo a k plneniu zmluvy s organizáciou Euroeduca napokon
nedošlo.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter