Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preverilo stav voľných pracovných miest

Hoci úrady práce evidujú viac ako 136-tisíc záujemcov, ktorí sú ihneď
pripravení nastúpiť do práce, zamestnávatelia majú problém
s obsadzovaním voľných pozícií. Tých dokonca mesiac čo mesiac pribúda.
Ministerstvo preto preverilo, či sú všetky hlásené voľné miesta reálne a
ako úrady spolupracujú pri ich obsadzovaní.

Úrady práce intenzívne pomáhajú zamestnávateľom organizovať
výberové konania a hľadať vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta.
Tie musia od začiatku roka povinne hlásiť na úradoch. Z viac ako 92-tisíc
pozícií chcú aktuálne 78 % obsadiť zamestnávatelia evidovanými
nezamestnanými, pričom na takmer 15-tisíc žiadajú zorganizovať aj
výberové konanie. Na ostatné miesta im stačí, ak im úrad odporučí
nezamestnaného. „Pri vyše pätine, čo je vyše 20-tisíc
nahlásených voľných pracovných miest, nemá zamestnávateľ záujem
spolupracovať s úradom práce. Reálne predpokladáme, že to môže byť
strategický ťah z jeho strany, možno formálnosť, alebo možno nahlásil
miesto len preto, že objektívne čaká na cudzincov a nemá záujem obsadiť
miesto slovenskými občanmi,“
hovorí o zisteniach minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
Pri preverovaní, prečo sa úradom práce nedarí v požadovanej miere
obsadzovať nahlásené miesta evidovanými nezamestnanými bolo zistené, že
mnohí zamestnávatelia nemajú záujem okamžite obsadiť dané pozície.
Taktiež sa stáva, že ak zamestnávateľ nájde zamestnanca, úradu práce to
neoznámi a miesto je evidované ako voľné. „Mnohé sú
nahlásené aj duplicitne. Ak sa zamestnávateľ obráti na agentúru
dočasného zamestnávania a povie jej počet pracovných miest, ktoré by chcel
obsadiť, agentúra tieto voľné pracovné miesta nahlási na úrad práce. Vo
veľa prípadoch tak urobí aj zamestnávateľ,“
opisuje Ján
Richter.
„Výsledkom je, že v skutočnosti je na obsadzovanie vhodných
len približne 53 000 voľných miest. So sociálnymi partnermi chce preto
minister hovoriť o zreálnení ich počtu. Obsadzovanie miest sťažuje aj
štruktúra nezamestnaných. Viac ako polovica z nich bezprostredne pred
zaradením do evidencie nepracovala, takmer 14% sú bývalí pomocní a
nekvalifikovaní pracovníci a približne 8 % prišlo do evidencie zo služieb
a obchodu. „Na najžiadanejšie pracovné pozície máme málo vhodných
kandidátov. Napríklad evidujeme 32 851 pozícií pre operátorov a montérov
strojov a zariadení, pričom v evidencii máme len necelých 8-tisíc
uchádzačov s takouto profesiou,“
približuje minister
Richter. Opačná situácia je pri administratívnych pracovníkoch, ktorých
úrady práce evidujú dvakrát toľko ako voľných pozícií.
Úrady sa však stretávajú aj s odmietaním práce zo strany nezamestnaných.
Najčastejšie pre nízku mzdu, problémy s cestovaním do práce alebo sa
potrebujú starať o dieťa či chorého blízkeho. „V evidencii
máme aj takých, ktorí trpia závislosťou, exekúciami, sú negramotní,
nemajú dostatočné hygienické či pracovné návyky, majú záznam
v registri trestov a pod. Tvoria viac ako 7 % zo všetkých evidovaných a
máme jednoducho problém s ich umiestnením na trhu práce,“

dopĺňa minister. Dodáva, že úrady práce budú naďalej intenzívne
pracovať s nezamestnanými a zvyšovať ich kvalifikáciu prostredníctvom
rôznych opatrení, aby sa čo najviac priblížili požiadavkám
zamestnávateľov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter