Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ministerstvo odporúča žiadať o samostatné cestovné pasy pre deti

<p>Dňom 26. júna 2012 vstupuje do platnosti nariadenie Európskej únie,
ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba
ako individuálne cestovné doklady. Táto európska právna úprava bude mať
prednosť pred úpravou v slovenskom zákone o cestovných dokladoch, ktorý
zatiaľ umožňuje vykonávať zápisy detí do cestovných pasov rodičov.
V praxi to znamená, že príslušné útvary Policajného zboru už od
26. júna 2012 nebudú vykonávať zápisy detí mladších ako 5 rokov do
cestovného pasu rodiča.

Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty EÚ zastávajú
názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča
vykonaného do 25. júna 2012, bude môcť takéto dieťa cestovať mimo
územia Slovenska bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom,
v ktorého cestovnom doklade je zapísané.
Slovensko však má už v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré
iné členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle od 26. júna
2012 neuznávať zápisy detí v cestovnom doklade rodiča – čiže budú
striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom
vlastného cestovného pasu. Slovenskí občania sa tak môžu stretnúť so
závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských
hraníc v niektorých iných členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti
mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.
Ministerstvo vnútra SR preto odporúča občanom Slovenskej republiky –
rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi
mimo územia SR, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre
deti.
-mvsr-

Poplatky za vydanie cestovného pasu

Občan starší ako 13 rokov (platnosť 10 rokov)

do 30 dní 33,- €,
do 2 pracovných dní 132,- €.

Občan od 5 do 13 rokov (platnosť na 5 rokov)

do 30 dní 13,- €,
do 2 pracovných dní 52,- €.

Občan mladší ako 5 rokov (platnosť na 2 roky)

do 30 dní 8,- €,
do 2 pracovných dní 32,- €.
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter