Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ministerstvo navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zaslal tripartitným
sociálnym partnerom návrh ministerstva na úpravu sumy mesačnej minimálnej
mzdy na rok 2020. Urobil tak po tom, čo sa sociálni partneri na jej výške
nedohodli. Návrh prerokujú 19. augusta 2019 na zasadnutí Hospodárskej a
sociálnej rady SR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre
rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu
3,333 eura/hod. Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia
odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a
zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.
Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo pre ministerstvo rozhodujúce, aby
zabezpečila zamestnancovi a jeho rodine dôstojnú životnú úroveň. Výška
čistej minimálnej mzdy by v súlade s Európskou sociálnou chartou mala
dosahovať aspoň 60% z čistej priemernej mesačnej mzdy, najmenej však 50%.
V súčasnosti je tento podiel na úrovni 52,44 %. Prihliadali sme aj na
makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a
pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách.
Navrhovaná suma minimálnej mzdy zároveň reaguje na už dohodnutý trend
rastu taríf zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom
záujme.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter