Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mimoriadne opatrenia mestskej polície počas sviatkov

V súvislosti so štátnym sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky
zosnulých bude mestská polícia zabezpečovať zvýšený dohľad pri kontrole
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a kontrole verejného
poriadku. Výkon služby bude zameraný na samotné cintoríny a ich okolie
v meste Stropkov, ako aj na cintoríne v mestskej časti Bokša.

Zvýšený výkon služby bude zabezpečovaný v dňoch od 26. októbra
2019 do 3. novembra 2019. Kontrola bude zameriavaná na parkovanie vozidiel
tak, aby nedochádzalo k zápcham a vozidlá netvorili prekážku cestnej
premávky, ako aj na kontrolu verejného poriadku, kde sa zameriame na osoby,
ktoré sa dopúšťajú krádeží kvetinovej výzdoby a náhrobných
kahancov.
Je veľký predpoklad, že počas nasledujúcich dní bude enormne narastať aj
počet zaparkovaných motorových vozidiel v blízkosti cintorínov. Mestská
polícia preto vyzýva občanov mesta, ktorí to na cintorín nemajú ďaleko,
aby svoje vozidlá nechali doma a vybrali sa na cintorín pešo. Vyhnú sa tým
stresu pri parkovaní a pomôžu eliminovať nápor v doprave počas týchto
sviatkov.
Ostatní vodiči, ktorí napriek tomu využijú svoje motorové vozidlá, aby sa
v blízkosti cintorínov na priľahlých parkoviskách a miestnych
komunikáciách správali ohľaduplne, rešpektovali pokyny policajných hliadok
a tým predchádzali zbytočným problémom a stresovým situáciám.
Apelujeme aj na návštevníkov cintorínov, aby sa na cintorínoch a pietnych
miestach správali úctivo, pri úprave a upratovaní svojich hrobov vyhadzovali
odpad len do rozmiestnených košov a kontajnerov, ktoré mestský podnik
Služba zabezpečil v potrebnom množstve a rozsahu. V neposlednom rade
upozorňujeme občanov, aby si počas návštevy cintorínov dávali pozor aj na
osobné veci, aby nedochádzalo k rôznym stratám, krádežiam osobných vecí
apod.
Mestská polícia vyzýva občanov a návštevníkov cintorínov, aby
v prípade, že spozorujú osoby, ktoré sa správajú podozrivo, neúctivo,
porušujú verejný poriadok, príp. nedodržiavajú pravidlá cestnej
premávky, aby upozornili hliadky polície pohybujúce sa v blízkosti
cintorínov, alebo kontaktovali štátnu resp. mestskú políciu na známych
telefónnych číslach.
-msú-

Otváracie hodiny cintorínov

Služba, m. p. oznamuje, že pred a počas nadchádzajúcich sviatkov budú
mestské cintoríny otvorené nasledovne:
do 1. novembra 2019 od 8.00 hod. do 20.00 hod.
od 1. novembra do 8. novembra od 8.00 hod. do 22.00 h.
-msp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter