Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mikuláš i dobrí anjeli v Dome detí Božieho milosrdenstva, n.o.

<p>„Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za
úsmevy milé…“
V období očakávania i v samotný deň sviatku sv. Mikuláša žiarivé
očká našich detí prezrádzali radosť miešajúcu sa s očakávaním
obdarovania. Sv. Mikuláš skrze ochotných ľudí – dobrých anjelov, ktorí
svojvoľne ponúkli svoje dary, zavítal k deťom hneď trikrát. Milé
prekvapenie v podobe sladučkých balíčkov daroval deťom prostredníctvom
CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove i žien z Okresnej organizácie Únie
žien Slovenska v Stropkove. S predsedníčkou OOÚž p. Lipinskou
i ďalšími dvomi členkami p. Kotuliakovou a p. Antošovou deti strávili
jedno krásne dopoludnie v zariadení spoločným programom.
Veľkým prekvapením bola návšteva ďalšieho dobrého anjela, ktorého
k nám poslal s bohatou nádielkou p. Ing. Ján Holub. Mnohé výtvarné a
tvorivé pomôcky i lego kocky prispejú k obohateniu záujmovej činnosti
detí počas celého roka, z čoho majú pravdaže obrovskú radosť.
Sme veľmi vďační za týchto ľudí, ktorým dobročinnosť nie je cudzia a
ktorí sú ochotní napomôcť dobrej veci, nášmu zariadeniu a aktivitám
v ňom. Ešte raz úprimne ďakujeme!
„Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za úsmevy
milé… Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás“.
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter