Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miesto Tokajíckej tragédie po rokoch dôkladne vyčistili

<p>Tokajícka mládež v spolupráci so starostkou obce Janou Medvecovou
zorganizovali predminulý víkend ďalšiu zaujímavú akciu. Rozhodli sa
vyčistiť a upraviť miesto Tokajíckej tragédie, o ktoré sa roky nik
nestaral.</p>

<p><strong><em>„Areál nepatrí obci, ale Vojenskému historickému ústavu
v Bratislave. Dostávame naňho a na pamätník od štátu ročne 327 eur.
Tieto peniaze absolútne nepostačujú na údržbu, preto musíme veľa vecí
robiť svojpomocne. Návštevnosť týchto pamiatok je pomerne vysoká, navyše
tohto roku si pripomenieme 70. výročie Tokajíckej tragédie, takže chceme,
aby bolo všetko upravené a vyčistené,“</em></strong> ozrejmila J.
Medvecová. V sobotu o ôsmej ráno sa na mieste Tokajíckej tragédie stretla
partia 17 ľudí z obce, ale aj chalupári. Chopili sa náradia, motorových
píl a už o dvanástej napoludnie bol areál vyčistený na nepoznanie.
Brigádnici všetko vykosili, predtým zanesené a zarastené oplotenie
dôkladne vyčistili. Na záver prišla na rad opekačka a malé občerstvenie.
<strong><em>„Veľmi si vážim aktivitu našich ľudí. Milo ma prekvapila
hojná účasť, ale aj nadšenie, s akým sa pustili do práce. Za jedno
dopoludnie dokázali areál zmeniť na nepoznanie. Klobúk
dole,“</em></strong> nadchýnala sa starostka obce. Tokajícka mládež
organizuje od začiatku roka každý mesiac nejakú zaujímavú akciu.
Tokajíčania sa už teraz tešia, čím prekvapí v máji.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/19-tokajik-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/19-tokajik-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/19-tokajik-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/19-tokajik-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/19-tokajik-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/19-tokajik-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter