Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miestna občianska poriadková služba (MOPS) je pre mesto Stropkov prínosom

M. Harmada: Vyjadrujem
veľkú spokojnosť s činnosťou a fungovaním MOPS

Už druhý rok funguje v Stropkove projekt Miestnych občianskych
poriadkových služieb (MOPS), ktorý nadväzuje na predchádzajúci program
Rómskych občianskych hliadok. Tento projekt je zrealizovaný vďaka finančnej
podpore Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu ľudské zdroje. Jeho
celková výška je zhruba 200 tis. eur, pričom spoluúčasť mesta
predstavuje 5 %.

„Projekt potrvá tri roky a v rámci neho bolo zamestnaných
osem členov poriadkových služieb. Kritériami pri výbere členov MOPS bola
dobrá miestna znalosť, prirodzený rešpekt a znalosť rómskej komunity.
V rámci výkonu služby sa zameriavajú na činnosti súvisiace s ochranou
verejného poriadku, ochranou súkromného a verejného majetku, ochranou detí
a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranou životného prostredia apod.
Počas dní školského vyučovania sú nápomocní pri bezpečnom prechode
detí cez vytipované frekventované prechody pre chodcov,”

priblížil náčelník Mestskej polície M. Harmada a zdôraznil, že úlohou
členov hliadok nie je suplovanie činnosti polície. Očakáva sa však ich
spolupráca s políciou a môžu tiež pomáhať efektívne riešiť náročné
a konfliktné situácie v rámci komunity. „Pri konfliktných
situáciách by mali byť akýmisi mediátormi medzi policajnými zložkami a
rómskym obyvateľstvom,”
dodal náčelník MsP.
V rámci projektu boli zabezpečené výstrojné súčiastky a oblečenie pre
členov hliadok. Na chladné i teplejšie počasie majú zabezpečenú obuv,
nohavice, bundy, tričká, pokrývky hlavy, nepremokavé bundy, baterky a
zastavovacie terčíky. Jednotné odevy sú označené nápisom MOPS a erbom a
názvom nášho mesta.
„Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie
náčelníka mestskej polície a jej členovia pracujú striedavo v rannej a
popoludňajšej pracovnej zmene. Za obdobie roka 2018, odkedy tento projekt
funguje, vyjadrujem veľkú spokojnosť s činnosťou a fungovaním MOPS a pre
mesto Stropkov je realizácia tohto projektu len prínosom,”

uzavrel M. Harmada.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter