Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miera nezamestnanosti v uplynulom roku vzrástla o 5 %

K 31. decembru 2009 dosiahla evidovaná miera nezamestnanosti v okrese
Stropkov 17,82%. Oproti záveru roka 2008 bol zaznamenaný medziročný nárast
5%. V rámci 79 okresov Slovenska bol Stropkov okresom s dvadsiatou druhou
najvyššou nezamestnanosťou. Stav počtu nezamestnaných v okrese kulminoval
v mesiacoch august, september a október, kedy presiahla hranicu 18 %, pričom
v septembri predstavovala 18,46 %.

„Nárast nezamestnanosti bol spôsobený krízou a v našom
okrese sa na negatívnych štatistikách najviac prejavilo hromadné
prepúšťanie v Tesle Stropkov. Treba však povedať, že napriek ohlásenému
prepúšťaniu 161 zamestnancov prišlo v tomto podniku reálne o prácu
63 ľudí. V súčasnosti je v Tesle zamestnaných
715 ľudí,“
priblížil riaditeľ stropkovského Úradu práce
Ivan Kleban. Dodal, že Tesle sa v priebehu roka podarilo získať nové
zákazky a časť prepustených zamestnancov vzala späť.
V stropkovskom okrese je podľa štatistík Úradu práce zhruba dvadsiatka
rozhodujúcich zamestnávateľov. „Prepúšťanie vo väčšom
rozsahu sa menším podnikom zatiaľ vyhýba a noví uchádzači evidovaní na
Úrade práce neprichádzajú z tejto skupiny. Títo podnikatelia sa snažia
obracať, prispôsobujú pracovnú dobu, ponúkajú nové výrobky, hľadajú
nové trhy. V tomto smere si zaslúžia naše uznanie,“

pozitívne zhodnotil I. Kleban, no na druhej strane dodáva, že kríza je
v regióne citeľná.
Jej dôsledky sa úrad snaží zmierniť opatreniami v rámci aktívnej
politiky trhu práce. Vyše stovka ľudí využila príspevok na
samozamestnanie. „Máme ďalšie žiadosti a musím povedať, že
naši ľudia, v porovnaní s inými okresmi, pristupujú k tvorbe vlastných
podnikateľských plánov zodpovednejšie. Pri prehodnocovaní žiadostí sme
len asi v troch prípadoch museli uchádzača stopnúť a orientovať či
poradiť iný, v našich podmienkach reálnejší projekt.“

O príspevky na vytvorenie vlastného pracovného miesta žiadajú
v prevažnej miere remeselníci, úrad podporil aj niekoľko projektov na
daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, fyzioterapeutické či
opatrovateľské profesie. Kuriozitou je zamietnutá požiadavka na podporu
projektu, ktorý sa zameriaval na veštenie.
Z hľadiska vývoja nezamestnanosti vidí I. Kleban rok 2010 ako stabilný.
Vysvetľuje to tým, že počty nezamestnaných v okrese by nemali enormne
stúpnuť, na druhej strane však nie je predpoklad, žeby výrazne klesli.
„Máme informácie, že niektorí zamestnávatelia už majú
zabezpečenú prácu od jari či leta. Signály o oživení ekonomiky
prichádzajú aj zo zahraničia a cítime, že časť ľudí, ktorí prišli
o prácu sa na trhu vie umiestniť. Nechcem do toho vnášať prehnaný
optimizmus tvrdením, že nezamestnanosť v okrese výrazne klesne, ale na
druhej strane by nemala výrazne narastať,“
vysvetlil riaditeľ
ÚPSVaR.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter