Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Michal Šandrik predostrel svoju víziu fungovania Služby

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/20-poslanec-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na minulotýždňovom
mestskom zastupiteľstve schválili poslanci návrh primátora na vymenovanie
33-ročného Michala Šandrika do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie
Služby, m. p., Stropkov. Nový šéf spomínanej organizácie sa narodil
v Stropkove, kde žije s manželkou a synom.</p>

<p>Získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Technickej univerzite
v Košiciach, v študijnom programe Dopravné a manipulačné systémy. Po
ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do súkromnej sféry – firmy
Chemkostav, kde pracuje doposiaľ. Na mestskom zastupiteľstve predostrel svoju
víziu rozvoja podniku do roku 2020, v ktorej sa zameral na osem odborných
činností. Prvou je správa a údržba verejnej zelene, ďalšou správa a
údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. <strong><em>„Vzhľadom
na nákladovosť týchto prevádzok je nutné sledovať výzvy na získanie
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako je napríklad
aktuálna výzva Ministerstva hospodárstva SR, kde je možná výmena
jestvujúcich sodíkových svietidiel za LED osvetlenie, výmena výložníkov a
prípadná rekonštrukcia rozvodných skríň. Je potrebné doplniť chýbajúce
reproduktory mestského rozhlasu v mestskej časti Bokša, Sitník a vymeniť
poškodené reproduktory s možnosťou zváženia bezdrôtového
pripojenia,“</em></strong> podotkol. Čo sa týka správy a údržby
mestských cintorínov, nový riaditeľ Služby plánuje dobudovať a
zrekonštruovať jestvujúce oplotenie okolo cintorínov, spracovať
pasportizáciu hrobových miest za účelom zverejnenia na webovej stránke pre
virtuálne hrobové miesta a zvážiť aj možnosť vybudovania urnového hája
v prípade záujmu občanov. <strong><em>„Z dôvodu poklesu vývozu
komunálneho odpadu z obcí je potrebné opätovne osloviť starostov, ktorí
prestali Službu m. p. využívať na odvoz a likvidáciu odpadov a
separovaného zberu, s možnosťou ich opätovného zazmluvnenia. Bude
potrebné prehodnotiť cenníky služieb, ďalej zabezpečiť monitoring a
likvidáciu divokých skládok v ich zárodkoch s možnosťou využitia
prostriedkov z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia
SR,“</em></strong> plánuje M. Šandrik. Služba pod jeho vedením sa zameria
aj na údržbu a opravy častí chodníkov a mestských komunikácií. Na
webovej stránke podniku chce vytvoriť priestor pre občanov, kde budú môcť
nahlásiť výtlky a iné poškodenia. <strong><em>„Bude potrebné postupne
obmeniť zastaraný a nepostačujúci vozový park podľa možnosti
rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov kúpou viacúčelových strojných
zariadení s adaptérmi, ktoré sú použiteľné na letnú a zimnú údržbu a
zabezpečiť strojné mechanizmy pre podnikateľskú činnosť,“</em></strong>
uvažoval. Zimný štadión je dlhodobo stratový, preto chce znížiť náklady
na réžiu a zvýšiť propagáciu tohto športového zariadenia. Mali by tam
dobudovať aj šatne, sociálne zariadenia a v rámci projektov zvážiť
výmenu technológie z dôvodu rizikovej prevádzky. Zimný štadión by sa
podľa M. Šandrika mohol využívať aj na rôzne podujatia. <strong><em>„Ako
správca nebytových podnikateľských priestorov v budovách obchodného domu
Blankyt, Domu služieb a obchodného domu Mier chcem zlepšiť komunikáciu a
skvalitniť správcovské služby nájomcom a vlastníkom nebytových
priestorov,“</em></strong> dodal v závere nový riaditeľ Služby.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/20-poslanec-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/20-poslanec-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter