Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Michaela Sušinová získala v Banskej Bystrici zlato

Naša rodáčka,
učiteľka spevu zo ZUŠ F. Veselého v Stropkove a víťazka krajského kola
Vansovej Lomničky, Michaela Sušinová získala prvé miesto v umeleckom
prednese poézie, ktoré sa konalo uplynulý víkend v Banskej Bystrici. Porote
a prítomným sa predstavila s básňou Nenávisť a Terorista od poľskej
autorky W. Szymborskej. Toto celoslovenské podujatie každoročne organizuje
Únia žien Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

„Celé sa to začalo tým, že som oslovila nášho riaditeľa
M. Cimbalu, ktorému som povedala, že chcem skúsiť prednes poézie na
Vansovej Lomničke a požiadala som ho o pomoc s prípravou. Párkrát sme sa
stretli, vybrali sme text. Zvolili sme si básne poľskej autorky W.Szymborskej
Nenávisť a Terorista,ten sa pozerá. Rozhodnutie skúsiť to prišlo len dva
týždne pred okresným kolom Vansovej Lomničky u nás
v Stropkove,“
priznala M. Sušinová a dodala, že text
pochopila hneď na prvý krát, lebo aj ona sama, ako každý iný človek, sa
s nenávisťou stretla. Text, s ktorým sa predstavila, vznikol spojením
dvoch básni a dostal sa jej pod kožu. Jeho téma nenávisti a teroristických
útokov je veľmi aktuálna hlavne v dnešnej dobe.
„Vyberali sme ho tak, aby Michaele pasoval. Text poľskej autorky
obsahoval tému nenávisti v našej spoločnosti a korešponduje
s udalosťami, ktoré sa dejú vo svete. Je to aktuálny text hodiaci sa do
tejto doby, ktorý má čo povedať dnešnému človeku,“

priblížil M. Cimbala.
Príprava na prednes poézie podľa M. Cimbalu nespočíva v tom, že sa
človek naučí text naspamäť, prejde si dĺžne, bodky, či čiarky.
Jednoznačne treba splniť niekoľko vecí. „Je dôležité
vychádzať z predstavy a dokázať sa stotožniť s autorkou, pretože
autorka niečo cítila, potrebovala čosi povedať a vydať to zo seba a
adresovať to ľuďom, čo sa potom premieta do prednesu. To, čo Miša
predviedla na javisku by malo pôsobiť akoby to bola napísala
ona,“
povedal M. Cimbala a dodal, že prednášajúci stojí
v strede pomysleného trojuholníka – na jednej strane je prijímateľom,
ktorý sa stotožňuje s textom. Na druhej strane ho prednášajúci v sebe
pretvára a rozmýšľa o tom, ako ho dostať von ako svoju vlastnú výpoveď.
A potom je to akási vysielačka. „Pre mňa je umelecký prednes
vždy svojim spôsobom dialóg. Dialóg mňa so svojim poslucháčom. Recitátor
by mal vedieť čo, komu a prečo hovorí. Od toho sa potom odvíjajú všetky
základné záležitosti. Snahou je, aby to nebola len nejaká štylizovaná
záležitosť, ale je to o tom, že ja vám niečo hovorím, pretože to takto
cítim. Všímam si nenávisť všade naokolo. Chcem, aby ste to videli aj vy a
zamysleli sa. Potom teda neodovzdávame len to myšlienkové posolstvo, ale aj
emocionálne,“
myslí si M. Cimbala.
„Slovo po slove mi vysvetľoval, obdivujem jeho trpezlivosť.
Textu básne Terorista som sa veľmi bála. Keď som si ho prečítala, nebola
som si istá, či to dám, no nakoniec sa mi recitoval ešte lepšie ako báseň
Nenávisť. Nevedela som aké recitátorky tam budú, aká bude porota, či
celková úroveň. Publikum ma dokáže vyburcovať k tomu, že sa snažím a
idem naplno. Snažila som sa odovzdať všetko, čo som sa naučila, hlavne
odovzdať odkaz básne,“
povedala M. Sušinová. Dodala ešte,
že sú to krásne pocity a že odozva z hľadiska bola jednoducho
úžasná.
„Po odrecitovaní básne mi samotná ministerka kultúry sediaca
v prvom rade ukazovala palce hore, čo ma samozrejme potešilo. Po skončení
kategórie poézia si ma osobne vyhľadala a blahoželala mi, čo bol naozaj
skvelý pocit. Aj ostatné ženy za mnou prišli a povedali, že mali husiu
kožu. Bolo to nesmierne ocenenie, už som nepotrebovala ani diplom. Stačilo mi
mať z toho dobrý pocit,“
prezradila.
M. Sušinová sa doposiaľ venovala iba spevu, žiadala sa jej preto malá zmena
i nová skúsenosť. A tak vďaka Vansovej Lomničke znova v sebe objavila
niečo iné. Zapáčila sa jej literatúra a kniha ako taká a prednes ju naozaj
oslovil.
Známkou úrovne súťaže sú aj odborné poroty jednotlivých ročníkov.
52. ročník celoslovenského kola Vansovej Lomničky hodnotila porota
v zložení Juraj Sarvaš, Marcel Páleš a Barbora Španíková, ktorá je
prekladateľkou a prodekankou na Akadémii umení na hereckej fakulte v B.
Bystrici.
„Člen poroty M. Paleš, ktorý pracuje aj pre RTVS, ma dokonca
oslovil k spolupráci na literárno-hudobných večeroch. Bolo by fajn
vycestovať do nového mesta a spoznať nových ľudí. Podujatie je určené
milovníkom literatúry a koná sa vždy v takej komornej atmosfére, čo mám
veľmi rada,“
povedala M. Sušinová, ktorá sa už teraz teší
na ďalší ročník Vansovej Lomničky.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter