Metodov memoriál má za sebou jedenástu kapitolu

<p>V nedeľu 4. novembra
2012 sa v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove
uskutočnil už XI. ročník podujatia na počesť mučeníka blaženého o.
Metoda Dominika Trčku pod názvom „Viera Blaženého mučeníka o.
Metoda.“

<p>Celý program bol zameraný na život a odkaz blahoslaveného o. Metoda. O.
Jozef Kišák vo svojom úvodnom príhovore poukázal na dôležitosť
uctievania si pamiatky tých, ktorí svojim životom prispeli k rozvoju
duchovného i kultúrneho života v meste i v celom regióne. Jedným
z nich je nesporne aj blažený o. Metod Dominik Trčka, horlivý misionár a
ohlasovateľ evanjelia, ktorý sa svojim životom, veľkou vierou, láskou a
neochvejnou nádejou stal vzorom a príkladom odovzdanosti do Božej vôle.
V koncertnej časti sa predstavil domáci zbor sv. Cyrila a Metoda pri chráme
a kláštore redemptoristov, chrámový zbor Nanebovzatia Panny Márie
z Krynice (Poľsko) a katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.
Spestrením programu bolo vystúpenie skupiny mladých hudobníkov zo Stropkova,
a taktiež dievčat Frederiky Jobkovej a Kataríny Vrabľovej, ktoré oslovili
najmä piesňou Halelluja doplnenou vlastným textom, ktorý venovali o.
Metodovi Dominikovi Trčkovi. Na záver spojené zbory zaspievali obľúbenú
koledu o. Metoda „Viflejemi novina“. Dirigenti a sólistky prevzali z rúk
primátora mesta Petra Obrimčáka a rektora kláštora redemptoristov o.
Mikuláša Tressu pamätné listy a upomienkové darčeky. Organizátorom,
účinkujúcim i všetkým, ktorí prispeli k realizácii celej akcie patrí
srdečná vďaka nielen za kultúrny zážitok, ale aj za sprostredkovanie a
šírenie duchovných hodnôt, ktorých nositeľom spev a umenie určite je.
Veď nie nadarmo sa hovorí: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“
Text: Terézia Lipinská
Foto: Martin Rusin

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter