Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestu schválili dotáciu na rekonštrukciu MŠ Matice slovenskej

Koncom minulého roka bola Ministerstvom životného prostredia vyhlásená
výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mestách a
obciach. Táto aktivita má nielen znížiť spotrebu energie v jednotlivých
budovách, ale aj zlepšiť ich celkový stav. Vzhľadom na nevyhovujúci stav
objektu Materskej školy na ul. Matice slovenskej mesto podalo potrebné
materiály na získanie nenávratnej dotácie. Začiatkom júna ministerstvo na
rekonštrukciu spomínanej škôlky schválilo dotáciu vo výške viac ako
495 -tis. eur. Spoluúčasť mesta na tomto projekte je 5%, čo predstavuje
24 tisíc eur. Samotná rekonštrukcia sa bude týkať zateplenia obvodovej
konštrukcie budovy, výmeny okien a vchodových dverí, výmena strešnej
krytiny vrátane zateplenia celej strechy, opravy komínov, výmeny
sklobetónových tvárnic za okná, výmeny svietidiel a hydraulického
vyregulovania vykurovacej sústavy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter