Mestský rozpočet bol v minulom roku plusový

V uplynulom roku hospodárilo mesto s prebytkom takmer 12,32 mil. korún.
Po odrátaní príjmov a výdavkov v rámci finančných operácií (prijaté
dotácie a úvery, splátky úverov) bol prebytok hospodárenia mesta vo výške
11,645 mil. Sk. Pozitívny výsledok bol dosiahnutý najmä vďaka vyšším
príjmom do rozpočtu (o 3,2 mil. Sk) a nižším výdavkom
(o 8,9 mil. Sk).

Celkové príjmy mesta dosiahli v minulom roku 216,1 mil. Sk (plnenie na
101,5 %), objem výdavkov predstavoval 203,8 mil. Sk (plnenie na 95,8 %).
Pôvodný mestský rozpočet rátal pôvodne s prebytkom vo výške 277 tis.
korún, pričom v priebehu roka 2008 bol upravovaný až štyrikrát. Po
poslednej decembrovej zmene bol plánovaný prebytok vo výške 153 tis. Sk.
Mesto dostalo v minulom roku o viac ako 7,4 mil. korún viac z podielových
daní a zaznamenalo aj vyššie plnenie z nedaňových príjmov (o 788 tis.).
Na druhej strane ušetrilo na strane bežných výdavkov takmer 2,9 mil.
korún. Významnú položku tvorili v minuloročnom rozpočte príjmy za predaj
mestských bytov, budov a pozemkov. Mesto zinkasovalo vyše 19,1 mil. korún.
Z kapitálových grantov dostalo mesto 7,8 mil. korún.
Vďaka pozitívnemu rozpočtu bude do rezervného fondu mesta prevedených
takmer 8,1 mil. korún a necelý milión prejde do fondu rozvoja bývania.
Zvyšné tri milióny predstavujú nevyčerpané dotácie, ktoré budú na svoj
účel použité v roku 2009.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter