Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská rada Stropkova v stredoveku

Už odjakživa existovala v rôznych končinách Zeme určitá hierarchia
medzi ľuďmi a zmysel pre organizáciu. Výnimkou nebolo na našom území ani
Moravské kniežactvo a hneď po ňom Uhorské kráľovstvo. Uhorský kráľ sv.
Štefan I. začal našu krajinu rozdeľovať na územné celky, tzv. župy
(komitáty).

V týchto župách sa začali vytvárať mestá so svojou osobitnou
organizačnou štruktúrou. Na čele miest stáli richtári a im podriadení
boli členovia mestskej rady, tzv. prísažní. Samozrejme, takéto zriadenie
bolo aj v Stropkove. Stropkov je starým mestečkom s prvou zmienkou datovanou
na 12. marca 1404. Prvá známa listina stropkovskej mestskej rady bola
napísaná 9. júna 1442 a určená mestskej rade Bardejova. V listine
vydanej 8. mája 1466 je nemecký zápis „Wir Rechtir (!) Jacob mit selben
geschwaren von der Stropko“, a tak sa z nej dozvedáme meno prvého známeho
richtára mestečka, ktorým bol Jakub. Meno, nám prvého známeho člena
mestskej rady (prísažného), Jakuba Dittela, sa dozvedáme z listiny vydanej
dňa 25. marca 1458. Z týchto správ sa nedá určiť, koľko členov mala
mestská stropkovská rada, možno len predpokladať, že išlo o 5 –
8 členov. Zachovalo sa nám pomerne dosť listín mestskej rady
z 15. storočia, teda toho najstaršieho obdobia našich mestských dejín,
ktoré boli písané po nemecky alebo latinsky. Listiny sa vydávali v rôznych
záležitostiach a prevažne boli adresované do Bardejova. V roku 1520 bol
stropkovským richtárom Michal a prísažným bol Martin. Títo dvaja
predstavitelia sa spomínajú v neuskutočnenej štatúcii Erdödyovcov na
stropkovské panstvo. Ďalší richtári sa spomínajú až po roku 1526, teda
už v období novoveku. V priebehu 16. storočia stropkovská mestská rada
vydávala listiny, ktoré pečatila svojou vlastnou pečaťou. Tieto pečate
nájdeme na listinách z rokov 1502 a 1515. Obraz ďalšej pečate môžeme
jasne vidieť na listine stropkovskej rady z 25. marca 1521. V roku
1547 začala používať novú pečať s kruhopisom SIGILLVM OPIDI
STROPKO1547. V roku 1570 si vyhotovila opäť novú pečať s kruhopisom
SIGILLVM OPIDI STROPKO 1570. Problematika stropkovských pečatí je námetom
na ďalší článok. K napísaniu tohto článku ma inšpiroval obraz
richtárov, komisárov a starostov (okrem nich aj obrazy primátorov), ktorý sa
nachádza v priestoroch mestského úradu v Stropkove. Je to akýsi stručný
prehľad ľudí, ktorí sa po stáročia starali o správu a organizáciu
nášho mesta, počnúc od najstaršieho richtára až po terajšieho
primátora. Obraz je zakončený krásnou pečaťou. Odporúčam všetkým,
ktorí sa zaujímajú o históriu nášho mesta, aby navštívili mestský
úrad a obrazy si prezreli.
Mgr. Ľuboslav Šmajda

Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s.
320, ISBN 80-901392-5-6.
IVÁNYI, Béla (ed.): Bártfa szabad királyi város levéltára. I. kötet.
1319-tól 1501-ig. Budapest: Kiadja a Magyar történelmi társulat, 1910.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska
práca. Trnava: 2014.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter