Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská rada rokovala o šetrení v samospráve

Materiály na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva schválili
uplynulý piatok členovia mestskej rady. Jedným z najdôležitejších bodov
rokovania poslancov bude odpočet hospodárenia mesta za prvý polrok
2009. Mestské príjmy z podielových daní klesli v dôsledku krízy asi
o 15 % oproti rozpočtovým plánom, čo predstavuje výpadok asi 450 tisíc
eur (13,55 mil. Sk). Rovnakým podielom preto samospráva bude znižovať svoje
výdavky.

„Pokles príjmov je evidentný. Kvôli tomu nebudeme
v rozpočtovanom objeme čerpať ani výdavky. Tie sú v súčasnosti viazané
a čerpané len do výšky reálnych príjmov. Uvažovali sme aj o úprave
rozpočtu, ale keďže nevieme, ako sa bude vyvíjať príjmová časť,
pôjdeme cestou viazania výdavkov. Úprava rozpočtu príde na rad zrejme až
v decembri, kedy sa zreálnia príjmy a výdavky. Samozrejme, je na nás, aby
sme hľadali v aktuálnom rozpočte rezervy, kde by sme mohli
ušetriť,“
uviedol po rokovaní mestskej rady prednosta MsÚ
Metod Burák. Nižšiu dotáciu z mesta dostane v tomto roku podnik Služba
(kvôli šetreniu nákladov sa už dlhšie spomína tohtoročná odstávka
prevádzky zimného štadióna) a zamestnanci mesta sa podľa prednostu v tomto
roku zrejme budú musieť zaobísť bez odmien. M. Burák nevylúčil, že rada
sa na jednom z najbližších rokovaní bude zaoberať aj optimalizáciou stavu
zamestnancov samosprávy.
V tomto roku pribudlo na strane výdavkov mestského rozpočtu aj vyše
76.800 eur (2,3 mil. Sk) ako poplatok za odvod zrážkovej vody
Východoslovenskej vodárenskej, a.s. Prednosta uviedol, že aj napriek platnej
zmluve mesto pozastavilo úhradu faktúr za túto „službu“ a spoločne
s primátorom, ktorý zmluvu v závere minulého roka podpísal, sa
s vodárňami pokúsia dohodnúť nižšiu sumu za odvod dažďovej vody.
„Predpokladáme, že v nasledujúcom období by sme v konečnom
dôsledku platili najviac pol milióna korún ročne (17 tis. eur – pozn.
red.),“
vysvetlil M. Burák.
Poslanci sa na rokovaní budú zaoberať aj hospodárením mestských podnikov a
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Služby, Byhosu a MŠK
Tesla. Predložená bude aj správa o likvidácii Nemocnice Stropkov, s.r.o. a
Mestskej lekárne, s.r.o. „Čo sa týka MŠK Tesla, tomu sa bude
potrebné venovať samostatne. Predovšetkým je tu otázka, ako bude klub
pokračovať v budúcnosti. Už pri súčasnej dotácii z mesta, dvoch
miliónoch, majú futbalisti finančné problémy. A nepredpokladám, že
v nasledujúcom roku, vzhľadom na pokles príjmov mesta, dostanú z rozpočtu
dotáciu v rovnakej výške ako doteraz. Rozpočet klubu je pritom viac ako
4,5 mil. korún (150 tis. eur – pozn. red.) Dúfam, že k tejto
problematike sa v zastupiteľstve otvorí živšia diskusia,“

doplnil prednosta. Rokovanie poslancov sa uskutoční v pondelok,
5. októbra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter