Mestská rada rokovala o galérii a múzeu

Mestská rada sa na svojom pondelkovom zasadnutí venovala jedinému
bodu – umiestneniu galérie a múzea v kaštieli.

Alternatívy spracované Komisiou pre zriadenie muzeálnej expozície
predostrel prítomným jeden z jej členov Ján Cichý. Predstavou spomínanej
komisie je, aby v kaštieli neboli umiestnené len obrazy akademického maliara
Františka Veselého, ale aby priestor na vystavovanie svojich diel dostala
celá stropkovská výtvarnícka obec. „Okrem výtvarného umenia
sa v múzeu počíta aj s vystavením zbierky bábik, fotografií,
numizmatických exponátov, historických máp Stropkova a okolia, taktiež sa
uvažuje o priestore pre históriu Matice slovenskej a históriu futbalu
v našom meste. Keďže doposiaľ nie je jasné, koľko výstavnej plochy si
bude zbierka exponátov vyžadovať, členovia Mestskej rady a komisie sa
stretnú 13. marca na tvaromiestnej obhliadke kaštieľa,“

informuje hovorca mestského úradu Imrich Makó a dopĺňa, že v tejto
súvislosti sa uvažuje o dvoch alternatívach. Jednou z nich je zriadenie
galérie a múzea v dvoch menších východných miestnostiach, pokiaľ by boli
tieto priestory nepostačujúce, na spomínané účely by mohla byť využitá
aj veľká stredná miestnosť. „Členovia rady sa za predpokladu,
že veľká miestnosť bude mať multifunkčný charakter, nebránia ani tejto
možnosti. V prípade organizovania slávností alebo rokovaní by sa z tejto
miestnosti expozícia múzea a galérie dočasne stiahla,“

vysvetľuje I. Makó. Mestská rada v pondelok uzavrela otázku zriaďovateľa
galérie a múzea. V predošlom období sa uvažovalo aj o Vlastivednom múzeu
v Hanušovciach, definitívne však padlo rozhodnutie, že zriaďovateľom bude
Mesto Stropkov. „Vedenie mesta bude s Prešovským samosprávnym
krajom rokovať o možnosti financovania profesionálneho pracovníka múzea a
galérie,“
uzatvára hovorca MsÚ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter