Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská rada podporila projekty pre školy i nemocnicu

obrazekČlenovia mestskej rady
odobrili na svojom minulotýždňovom zasadnutí podanie projektu na
rekonštrukciu priestorov Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla. Škola
sídli v budove ZŠ na Hrnčiarskej ulici a jej zriaďovateľom je košický
Arcibiskupský úrad.

„Pre cirkevné školy bola zverejnená výzva na predkladanie
projektov. V prípade tunajšej školy ide o rekonštrukčné práce v objeme
400 až 500 tis. eur. Okrem priestorov školy projekt ráta aj
s rekonštrukciou telocvične. Keďže škola sídli v prenajatých
priestoroch, s jej vedením sme sa dohodli aj na predĺžení dlhodobého
nájmu,“
informoval prednosta MsÚ Metod Burák. Náklady
spojené so spracovaním projektovej dokumentácie uhradí zriaďovateľ CZŠ.
Keďže ide o mestské priestory, členovia rady súhlasili, aby samospráva
participovala na projekte 5%-nou spoluúčasťou. O všetkom však rozhodnú
poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. „CZŠ sídli
v našich priestoroch, mestská rada teda nemala problém sa s týmto
projektom stotožniť. V podstate pôjde o pokračovanie rekonštrukcie
objektu najstaršej školy v meste, na ktorú získalo mesto grant ešte
v minulom roku,“
doplnil prednosta. Termín na predloženie
žiadostí je 24. marca.
Mestská rada dala zelenú aj žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy pre
gymnázium, sídliace v priestoroch ZŠ Konštantínova, z 15 na 25 rokov.
Zriaďovateľ gymnázia, Prešovský samosprávny kraj, sa chce podieľať na
kapitálových výdavkoch a predĺženie zmluvy je z jeho pohľadu základným
predpokladom pre tieto investície.
Prednosta MsÚ takisto informoval o zámere Vranovskej nemocnice, n.o., ktorá
má v prenájme stropkovskú nemocnicu. V spolupráci s mestom plánuje
podať projekt na rekonštrukciu starej lôžkovej časti a tiež na dostavbu
nedokončeného pavilónu nemocnice. Projekt by chceli spoločne s mestom
podať v prvej polovici tohto roka. Vzhľadom na to, že sa podľa slov
prednostu jedná o „koncept, ako by to mali urobiť“, viac informácií
o tomto zámere sme sa nedozvedeli.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter