Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská polícia Stropkov v súvislosti so štátnym Sviatkom všetkých svätých a pamiatky zosnulých upozorňuje na zvýšené opatrenia

V súvislosti so štátnym sviatkom Všetkých svätých a pamiatky
zosnulých bude mestská polícia zabezpečovať ako každoročne zvýšený
dohľad pri kontrole nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a
kontrole verejného poriadku. Výkon služby bude zameraný samotné cintoríny
a ich okolie v meste Stropkov, ako aj na cintoríne v mestskej
časti Bokša.

Zvýšený výkon služby bude zabezpečovaný v dňoch od 29. októbra
2018 do 3. novembra 2018. Kontrola bude zameriavaná na parkovanie vozidiel
tak, aby nedochádzalo k zápcham a vozidlá netvorili prekážku cestnej
premávky ako aj na osoby, ktoré sa zameriavajú na krádeže kvetinovej
výzdoby a náhrobných kahancov.
Nakoľko počas nasledujúcich dní bude enormne narastať aj počet
zaparkovaných motorových vozidiel v blízkosti cintorínov mestská polícia
vyzýva občanov mesta, ktorí to na cintorín nemajú ďaleko, aby svoje
vozidlá nechali doma a vybrali sa na cintorín pešo. Vyhnú sa tým stresu pri
parkovaní a pomôžu eliminovať nápor v doprave počas sviatkov.
Ostatní vodiči, ktorí napriek tomu využijú svoje motorové vozidlá aby sa
v blízkosti cintorínov na priľahlých parkoviskách a miestnych
komunikáciách správali ohľaduplne, rešpektovali pokyny policajných hliadok
a tým predchádzali zbytočným problémom a stresovým situáciám.
Apelujeme aj na návštevníkov cintorínov, aby sa na cintorínoch a pietnych
miestach správali úctivo, pri úprave a upratovaní svojich hrobov
nevyhadzovali odpad kdekoľvek, ale do rozmiestnených košov a kontajnerov,
ktoré mestský podnik Služba zabezpečil v potrebnom množstve a rozsahu.
V neposlednom rade upozorňujeme občanov, aby si počas návštevy cintorínov
dávali pozor aj na osobné veci, aby nedochádzalo k rôznym stratám,
krádežiam osobných vecí apod.
Mestská polícia vyzýva občanov a návštevníkov cintorínov, aby
v prípade, že spozorujú osoby, ktoré sa správajú podozrivo, neúctivo,
porušujú verejný poriadok, príp. nedodržiavajú pravidlá cestnej
premávky, aby upozornili hliadky polície pohybujúce sa v blízkosti
cintorínov, alebo kontaktovali štátnu resp. mestskú políciu na známych
telefónnych číslach.
Pre návštevníkov cintorínov Mestský podnik Služba oznamuje širokej
verejnosti otváracie hodiny mestských cintorínov počas bežných dní od
6.00 hod. do 18.00 hod. a od 1.11.2017 do 8. 11.2017 od 6.00 hod. do
22.00 h.
JUDr. Marián HARMADA, náčelník mestskej polície

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter