Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská polícia Stropkov upozorňuje!

Na Hrnčiarskej ulici
pribudli nové značky so zákazom státia!

Po viacerých sťažnostiach zo strany občanov a interpeláciách na pôde
mestského zastupiteľstva poslanca Milana Pavúka, dopravná komisia schválila
doplnenie dopravného značenia na Hrnčiarskej ulici by bytovej jednotke B6.
Hlavne vo večerných a nočných hodinách boli autá zaparkované pozdĺž
chodníka pred týmto bytovým domom, čo sťažovalo plynulosť cestnej
premávky a taktiež výjazd a vjazd na priľahlé parkovisko, kde hrozilo
riziko dopravnej nehody.

„Mestská polícia Stropkov upozorňuje vodičov motorových
vozidiel, že v lokalite na ulici Hrnčiarskej pri odbočení z ulice Krátkej
(ide o miestnu komunikáciu pri nedávno vybudovanom detskom ihrisku
Žihadielko), došlo 26. októbra k zmene dopravného značenia, a to
osadením dvoch dopravných značiek zákaz státia,“
informoval
náčelník MP Stropkov Marián Harmada.
Značka so zákazom státia sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné
v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na
miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie
napríklad najmä na účel zásobovania alebo na urýchlený nástup, výstup
ľudí.
„Taktiež upozorňujeme vodičov, ktorí parkovali svoje vozidlá
na spomínanej komunikácii, že členovia hliadok mestskej polície budú
v priebehu nasledujúcich dní zhovievavejší a zatiaľ vodičov, v prípade
porušenie pravidiel cestnej premávky len upozorňovať, pričom od nich budú
vyžadovať dôslednejšie plnenie. Veríme, že vodiči budú nové dopravné
značenie rešpektovať, v inom prípade, cca po dvoch týždňoch od osadenia
nových značiek im bude uložená bloková pokuta až do výšky
50 eur.“

Mesto Stropkov v súčinnosti s mestským podnikom Služba vykonáva aj
ďalšie zmeny, výmenu a doplnenie dopravných značiek na miestnych
komunikáciách. Preto náčelník apeluje na vodičov, aby si dôslednejšie
všímali dopravné značky a dodržiavali pravidlá cestnej premávky, aby
zbytočne nedochádzalo k porušovaniu pravidiel a pokutám.
„Samozrejme, uvedomujem si, že parkovacích miest je v meste
málo a je to čoraz horšie a horšie, no aj naďalej sa bude pokračovať
s budovaním nových,“
dodal v závere náčelník.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter