Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská polícia riadila dopravu na cintoríne

<p>Začiatkom novembra, hlavne počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatke
zosnulých je na cintorínoch a ich okolí zvýšený pohyb nielen áut, ako aj
peších účastníkov cestnej premávky. V priebehu dušičkovej nedele sa
o plynulý chod cestnej premávky v Stropkove starali mestskí policajti.</p>

<p>Hliadky boli situované na križovatkách ulíc Cintorínska – Andreja
Hlinku a Za dubami, v čase od 10.00 do 22.00 hod. Dopravnú situáciu
vážnejšie neovplyvnila ani uzavretá ulica Nový riadok. Vďaka
disciplinovanosti vodičov a rešpektovaniu pokynov nedošlo k žiadnej
dopravnej nehode. <strong><em>„O dodržiavaní predpisov sa nedá povedať na
strane chodcov!“</em></strong> Náčelník mestskej polície Juraj Lehocký
vidí veľký nedostatok práve tam. <strong><em>„Hlavne vo večerných
hodinách bolo málo tých, ktorí mali povinné reflexné
prvky.“</em></strong> Okrem riadenia frekventovanej dopravy policajti
obzvlášť večer vykonávali aj pešie hliadky, ktoré sledovali pohyb ľudí
po cintoríne a dozerali na bezpečnosť. <strong><em>„Počas 1. novembra
nám neboli hlásené žiadne porušenia verejného poriadku či škodové
udalosti.“</em></strong> Hliadky na mieste posledného odpočinku vykonávali
zvýšený dohľad aj počas celého nasledujúceho týždňa.
<strong><em>„Pri práci nám veľmi dopomáhal mestský kamerový systém,
hlavne nedávno osadená kamera pri Dome smútku,“</em></strong> dodal
Lehocký.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter