Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská polícia má nového náčelníka

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-harmada-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na minulotýždňovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol jedným z hlavných bodov programu aj
návrh na vymenovanie nového náčelníka Mestskej polície v Stropkove. Po
ukončení pracovného pomeru s bývalým náčelníkom Jozefom Potomom bol
uznesením MsZ zo dňa 6. mája 2015 poverený vedením Juraj Lehocký.</p>

<p>Po vypísaní výberového konania sa na miesto náčelníka prihlásilo
päť uchádzačov – Mgr. Pavol Sitkanič, Mgr. Tomáš Skysľak, Ing. Peter
Senaj, Mgr. Ján Škurla a JUDr. Marián Harmada. Spomedzi týchto piatich
uchádzačov výberová komisia primátorovi do funkcie odporučila poslancom
navrhnúť JUDr. Mariána Harmadu. Všetci prítomní poslanci návrh podporili
a polícii tak odsúhlasili nového náčelníka. Výberové konanie sa na túto
pozíciu uskutočnilo ešte v decembri minulého roka. <strong><em>„Všetci
uchádzači sa zúčastnili výberového konania, ktoré pozostávalo
z predstavenia koncepcií každého jedného uchádzača a ústneho pohovoru.
Po vyhodnotení predstavených koncepcií a zodpovedaných otázok výberová
komisia konštatovala a odporučila do funkcie náčelníka Mestskej polície
v Stropkove vymenovať Mariána Harmadu,“</em></strong> uviedol primátor
Ondrej Brendza. žiadatelia museli spĺňať kvalifikačné predpoklady a
požiadavky ako napríklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, najmenej päť
ročnú prax, bezúhonnosť, zdravotnú a telesnú spôsobilosť, vodičské
oprávnenie pre vedenie motorového vozidla skupiny B, komunikatívnosť,
manažérske a organizačné schopnosti, ako aj znalosť právnych predpisov
v oblasti obecnej polície, obecného zriadenia, priestupkov, správneho
konania, slobodného prístupu i informáciám, ochrany osobných údajov a
všeobecne záväzných nariadení mesta a i.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-harmada-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-harmada-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-harmada-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-harmada-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter