Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto získalo dotáciu na preteky, obce na detské ihriská a športoviská

<p>Minulý utorok schválili poslanci zastupiteľstva PSK rozdelenie dotácií
na šport a kultúru pre obce Prešovského kraja. Do aktuálnej výzvy sa
zapojilo 274 žiadateľov, dotácie boli napokon schválené pre 174 z nich.
Na program Šport žiadali jednotlivé obce spolu 135 354 eur, na Kultúru
134 472 eur. Spolu tak PSK prerozdelil 269 826 eur.</p>

<p>Téme krajských dotácií sa na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva
venovali aj stropkovskí mestskí poslanci. Martin Jakubov (KDH), ktorý je
zároveň poslancom PSK, navrhoval, aby projekt, na ktorý požiada mesto
peniaze, schválilo zastupiteľstvo. Spomenul tri aktivity – detské ihrisko
na Hrnčiarskej, dotáciu pre MŠK Tesla a pre TJ Slávia. Jeho návrh
neprešiel, keďže prednosta MsÚ Michal Polák uviedol, že mesto už
požiadalo o dotáciu na jubilejný 20. ročník stropkovského jarmoku. Aj
z toho už zišlo. Vzhľadom na to, že mesto sa zaviazalo zabezpečiť
organizáciu úvodnej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska, primátor
Peter Obrimčák využil celý „svoj“ poslanecký balík na tento účel a
samospráva tak získala spolu 4354 eur.<br>
Poslanec Martin Jakubov navrhol ďalší balík prostriedkov rozdeliť medzi
obce Turany n/O. (2000 eur na opravu a údržbu prevádzkovej budovy na miestnom
ihrisku), Staškovce (1000 eur na detské ihrisko) a Veľkrop (1354 eur na
projekt Pohyb v obci pre mladších aj starších).</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter