Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto žiada o ďalší úver!

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/27-priemyselny-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na dokončený
priemyselný park chcú vyše 270 tisíc</h3>

<p>Priemyselný park ťahá mesto do obrovských problémov. Takmer dva roky po
jeho dokončení je stále prázdny, vedenie doň nie je schopné získať
investora, dopláca na jeho prevádzku a aktuálne je na stole ďalšia
nepríjemnosť. Mesto požiadalo Ministerstvo hospodárstva o bezúročnú
pôžičku vyše 270 tisíc eur na úhradu údajných dodatočných stavebných
prác, ktoré tam mali byť realizované ešte v roku 2011.</p>

<p>Doteraz však nikto nepovedal, o aké práce ide, či a kedy vôbec boli
uskutočnené. Aj keď v kuloároch bol problém nevyplatenej faktúry
verejným tajomstvom, vedenie mesta viackrát poprelo, žeby takáto faktúra
či dodatok k zmluve o dielo upravujúci dodatočné práce existovali.
Opakovane prezentovali, že v súvislosti s projektom hnedého priemyselného
parku neevidujú žiadne záväzky po lehote splatnosti. Park bol totiž riadne
dokončený a skolaudovaný v októbri 2011 a podmienkou pre získanie celej
dotácie z eurofondov bolo zároveň uhradenie všetkých faktúr za stavebné
práce dodávateľovi, spoločnosti PKB Invest z Prešova. Všetko mesto
splnilo a v priebehu roka 2013 (po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie)
získalo zvyšok nenávratného finančného príspevku.<br>
Existenciu nevyplatenej faktúry na dodatočné práce nepriamo vylúčili aj
pri našej žiadosti o informácie z januára 2012. Vtedy sme radnicu
žiadali o súpis záväzkov voči všetkým dodávateľom.
<strong><em>„K 10. januáru 2012 evidujeme 17 faktúr po lehote splatnosti
vystavených dodávateľmi za rok 2011, v objeme
105 785,43 eur,“</em></strong> napísal takmer tri mesiace po kolaudácii
parku vtedajší prednosta MsÚ Ivan Kleban. Z odpovede vyplýva, že žiadny
záväzok za práce naviac vo výške okolo 270 tisíc eur mesto neeviduje.
Ďalšiu žiadosť, tentoraz o predloženie všetkých faktúr vystavených
spoločnosťou PKB Invest týkajúcich sa projektu hnedého priemyselného
parku, sme mestu zaslali vo februári tohto roka. Všetky predložené faktúry
boli na MsÚ zaevidované a riadne uhradené ešte v roku 2011, pričom žiadna
z nich nedefinovala akékoľvek nepredvídané práce.<br>
Horúca téma sa dostala do centra pozornosti až teraz, keď si samospráva
plánuje zobrať na tento účel pôžičku z Ministerstva hospodárstva.
žiadosť už bola odoslaná začiatkom minulého týždňa, a to aj napriek
tomu, že na porade vedenia mesta vyjadrila väčšina vedúcich odborov MsÚ
s týmto krokom svoj nesúhlas. Ak by mestu bola žiadosť schválená,
o prijatí úveru by napokon museli hlasovať poslanci.<br>
Predstavitelia mesta sa ku kauze prvýkrát oficiálne vyjadrili až minulú
stredu na rokovaní mestského zastupiteľstva. Tému otvoril poslanec Ondrej
Brendza (SDKÚ-DS), ktorý v rámci interpelácií adresoval primátorovi tri
otázky. <strong><em>„Boli v priemyselnom parku realizované práce naviac?
Je odsúhlasený rozsah prác nad rámec zmluvy o dielo? Existuje faktúra,
ktorá by preukazovala existenciu takýchto prác?“</em></strong> Primátor na
jeho slová nereagoval a slovo prenechal prednostovi MsÚ Michalovi Polákovi.
<strong><em>„Pri realizácii prvej etapy bolo zistené, že niektoré položky
neboli rozpočtované a bola nutná ich realizácia. Dodávateľ si následne
nárokoval, resp. nárokuje preplatenie. Dodatok na práce naviac nebol zmluvne
uzavretý. S dodávateľom sme dohodli, že on to spraví a my to budeme
riešiť. V súčasnosti s ním rokujeme, ale nebudem hovoriť o sumách.
Stále hľadáme možnosti, ako by sa to dalo uhrať v rámci ministerstva
hospodárstva či ministerstva financií. Robilo sa to preto, aby sme mohli
objekt skolaudovať a požiadať o preplatenie realizovaných prác. Všetky
naše žiadosti o platbu boli preplatené,“</em></strong> povedal poslancom.
Medzi riadkami sa tak dá vyčítať, že mesto pri kolaudácii i uzatváraní
celého projektu v zmysle zmluvy o pridelení dotácie postupovalo, mierne
povedané, neštandardne. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť aj
slová bývalého prednostu Ivana Klebana, ktorý v októbri 2011 pri
schvaľovaní preklenovacieho úveru na priemyselný park uviedol:
<strong><em>„Projekt je ukončený vtedy, ak sú ukončené všetky práce,
stavba skolaudovaná a keď sú preplatené všetky práce uskutočnené
v priemyselnom parku.“</em></strong> Ako už bolo spomenuté, mesto napokon
projekt ukončilo, park bol skolaudovaný a všetky záväzky v zmysle zmluvy
uhradené. Ak by sa tak nestalo, samospráva by musela vrátiť celý
nenávratný finančný príspevok viac ako 3,5 mil. eur.<br>
Minulú stredu popoludní sa malo na Mestskom úrade uskutočniť stretnutie
vedenia mesta so zástupcami PKB Invest. Primátorovi sme adresovali viaceré
otázky týkajúce sa tejto problematiky, do uzávierky vydania nám
neodpovedal. Prednosta Michal Polák prisľúbil zaslať odpovede v priebehu
aktuálneho týždňa.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/27-priemyselny-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-06/27-priemyselny-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter