Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto začalo prípravy na zavedenie eura

Mesto sa v uplynulých dňoch začalo intenzívnejšie pripravovať na
zavedenie jednotnej európskej meny na Slovensku.

V rámci MsÚ bude vytvorený tzv. eurotím, ktorý sa bude problematikou
zavedenia eura zaoberať a koordinovať celý proces. „Členov
eurotímu budú tvoriť zástupcovia MsÚ ako aj organizácií, ktoré sú
napojené na mestský rozpočet. Prvou úlohou eurotímu bude prijatie
stratégie a postupu pri zavádzaní eura na úrovni samosprávy. Združenie
miest a obcí Slovenska už vypracovalo metodiku, ako postupovať v celom
procese,“
informoval prednosta MsÚ Metod Burák. Doplnil, že
jednou z dôležitých úloh samosprávy bude novelizácia všetkých VZN,
ktoré upravujú jednotlivé poplatky od občanov a organizácií (VZN
o miestnych daniach a poplatkoch za vývoz TKO a pod.).
„Všeobecne platné usmernenie hovorí aj o tom, že všetky
platby musia byť pri prepočítavaní zaokrúhľované v prospech občanov,
teda nadol. Z toho vyplýva aj finančná záťaž, ktorá má byť
zapracovaná do rozpočtu. Rátame s tým, že budeme musieť vytvoriť rezervu
500 tis. až milión korún.“
V súvislosti so zavádzaním
eura bude podľa prednostu najviac zaťažený Odbor financií MsÚ, ktorý bude
potrebné personálne doplniť. Až do ukončenia celého procesu sa budú
konať rozličné metodické školenia pracovníkov úradu. Zvláštnu
pozornosť bude potrebné venovať osvete vo vzťahu k občanom mesta. Proces
príprav na euro by mal byť ukončený v priebehu tretieho kvartálu
tohto roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter