Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto uvažuje o zavedení platených parkovacích miest

<p>Poslanec Slavomír Cichý na júnovom mestskom zastupiteľstve tlmočil
návrh občanov, ktorí by uvítali možnosť predplatiť si konkrétne
parkovacie miesto v Stropkove. Na jeho interpeláciu zareagoval vedúci Odboru
výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ladislav Dubas.
<strong><em>„Myšlienka zaviesť platené parkovacie miesta tu bola už pred
približne desiatimi rokmi. Vtedy bolo dokonca prijaté VZN, ktoré bolo
následne zrušené, pretože mesto nebolo schopné zabezpečiť dostatok
parkovacích miest pre všetkých. Pri bytových domoch je viac áut ako
parkovacích miest, z toho dôvodu sme nechceli, aby dochádzalo
k diskriminácii napríklad tým, že pri bytovke si chce auto zaparkovať
dajme tomu nejaká návšteva, ale nemá voľné parkovacie miesto. Je však
pravda, že odvtedy sa situácia zmenila, áut pribudlo a záujem
o spoplatnené parkovacie miesta narastá. Možno by bolo dobré
porozmýšľať, oprášiť staré VZN a zaoberať sa týmto problémom
opäť.“</em></strong> Primátor Ondrej Brendza skonštatoval, že možnosťou
platených parkovacích miest sa zaoberali aj vo vedení mesta.
<strong><em>„Z rokovania vyplynula pre kompetentných úloha zmonitorovať
počet parkovacích miest v celom Stropkove. Skúsime zistiť, ako to funguje
v iných mestách a do budúcna sa touto možnosťou budeme určite
zaoberať.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter