Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto upozorňuje na nové dopravné značenie

V uplynulých dňoch inštalovali zamestnanci podniku Služba v uliciach
mesta sériu nových dopravných značiek a s tým súvisia zmeny v režime
dopravy vo vytipovaných lokalitách.

„K tomuto kroku sme pristúpili predovšetkým v záujme
zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a reagovali sme aj na
požiadavky verejnosti. Všetky zmeny boli odsúhlasené príslušnými
orgánmi,“
informoval náčelník Mestskej polície Marián
Harmada.
Dopravné značky Zákaz státia boli inštalované na ul. Ľ.
Štúra v smere od Cintorínskej a Ul. Športovú pri poschodových garážach.
Značky Zákaz zastavenia pribudli na Hrnčiarskej pri predajni
pečiva Pekáreň Šandal v smere z Poštovej a na Ul. Mat. slovenskej od
križovatky s Mlynskou. Zmena dopravného značenia prebehla aj na Hlavnej,
pred a za obchodným domom Mier, ktorá upravuje a mení čas
zásobovania
pre obchodné a reštauračné prevádzky v uvedenom
obchodnom dome.
** -msú-**

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter