Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto ukončí prípravy na Euro v novembri

Posledným krokom v prípravách pre zavedenie jednotnej európskej meny na
Slovensku v podmienkach mesta Stropkov bude novelizácia všetkých
Všeobecno-záväzných nariadení týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov a
cenníkov za prenájom mestského majetku. Malo by sa tak stať na novembrovom
zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva. Informoval o tom prednosta
MsÚ Metod Burák, ktorý je zároveň vedúcim eurotímu koordinujúceho
prechod na Euro v rámci mesta Stropkov.

„V týchto dňoch dávame dokopy všetky VZN a cenníky,
ktoré definujú platby občanov mesta Stropkov v korunách. Celý proces
prebieha podľa plánu. Okrem spomínaných VZN bude potrebné aktualizovať
výšku jednorazových dávok mesta pre občanov v hmotnej núdzi, poplatky za
nájom hrobových miest a pohrebných služieb, prenájom priestorov v Mestskom
úrade či klube dôchodcov a podobne. V každom prípade treba povedať, že
prechod na Euro neprinesie zvyšovanie žiadnych poplatkov. Ceny, ktoré platia
dnes budú rovnaké aj po 1. januári 2009, akurát budú prepočítané na
Euro. Dodržiavať túto filozofiu sa v mene miest zaviazalo Združenie miest a
obcí Slovenska a myslím si, že v tomto smere je tu všeobecná zhoda
všetkých subjektov pôsobiacich na Slovensku, cez podnikateľov, štátnu
správu i samosprávu,“
zdôraznil M. Burák. V súvislosti
s prechodom na Euro zabezpečuje MsÚ aj priebežnú aktualizáciu
počítačového softvéru a zamestnanci jednotlivých odborov sa zúčastnia aj
na metodických školeniach. Po stanovení konverzného kurzu sú výplatné
pásky zamestnancov MsÚ uvádzané už aj v novej mene. „Sme si
vedomí, že našou úlohou je takisto informovať našich občanov o prechode
na Euro a budeme robiť aj potrebné kroky v záujme informovanosti.
V súčasnosti túto úlohu zabezpečujeme prostredníctvom letákov či
informačného panela, ktorý je inštalovaný pri vchode do
MsÚ,“
dodal M. Burák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter