Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov vyjadrilo sústrasť poľským partnerom

Letecká tragédia v ruskom Smolensku, pri ktorej zahynul poľský prezident
Lech Kaczynski s manželkou a ďalší vysokí predstavitelia politického a
spoločenského života, zasiahla celý svet.

Poľská delegácia cestovala do Katyne, kde si chcela pripomenúť
70. výročie popravy 20-tisíc vojakov v miestnom lese sovietskymi jednotkami
v roku 1940. Hlboký smútok poľského národa zasiahol aj mesto Stropkov,
ktoré niekoľko rokov veľmi úzko spolupracuje s mestami Bilgoraj, Ropczyce a
gminou Korczyna. Mesto Stropkov adresovalo svojim partnerom v pondelok
kondolenčné listy. „S veľkým zármutkom sme prijali informáciu
o tragickej havárii lietadla pána prezidenta Lecha Kaczynského v ruskom
Smolensku. Dovoľte nám vyjadriť hlbokú sústrasť celému poľskému
národu, všetkým rodinám obetí a blízkym, ktorých táto tragédia
postihla. Je to obrovská osobná tragédia a súčasne tragédia národná,
ktorá zasiahla celé Poľsko a tiež nás všetkých. Tento deň si navždy
budeme pamätať ako deň, ktorý sa nikdy nemal stať. V našom meste hlboko
smútime nad stratou Vášho pána prezidenta Lecha Kaczynského, jeho
manželky, vysokých predstaviteľov štátu a všetkých, ktorí pri tejto
tragédii zahynuli. Prijmite našu hlbokú sústrasť,“ píše sa v liste
podpísanom primátorom Petrom Obrimčákom, viceprimátorom Michalom Lipinským
a prednostom mestského úradu Metodom Burákom.
Imrich Makó, hovorca MsÚ v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter