Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov si uctilo seniorov

<p>Predminulú nedeľu sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo
podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Spevom sa všetkým
prítomným v úvode predstavila Frederika Košičová zo Základnej umeleckej
školy Františka Veselého. Deti svojim starkým vyjadrili úctu a lásku aj
peknými básňami či tancami, nechýbalo hranie na hudobných nástrojoch či
vtipné scénky. Primátor mesta sa na začiatku prihovoril všetkým
prítomným. <strong><em>„Tento večer patrí našim rodičom, starým
rodičom, aj Vám, naši starší spoluobčania. Bolo by však chybou, keby sme
si vás uctili len počas dnešného dňa alebo mesiaca. Vaše šediny sú pre
nás symbolom múdrosti, vaše vrásky prejavom starosti, mozole zobrazujú
tvrdú drinu. Za seba môžem povedať, že spolužitie zo starými rodičmi mi
dalo strašne veľa a nie je tomu inak ani teraz, keď moji starkí už nie sú
medzi nami. Chcem sa Vám poďakovať za to, čo robíte pre našu spoločnosť
a tiež pre Stropkov. Zaslúžite si našu úctu nielen v mesiaci október, ale
počas celého roka,“</em></strong> povedal.<br>
Toto slávnostné podujatie je u ľudí veľmi obľúbené o čom svedčí aj
to, že návštevníkmi bola zaplnená celá sála. Tešíme sa o rok!</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniorisp-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter