Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov si uctilo najstarších spoluobčanov

<p>Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v mestskej divadelnej sále
uskutočnila slávnosť venovaná stropkovským seniorom. V kultúrnom programe
sa predstavili deti materských škôl, žiaci základných a základných
umeleckých škôl v meste. Dôchodcom sa prihovoril aj primátor mesta Peter
Obrimčák. „Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Úctu
nemožno načasovať ani naplánovať na jeden mesiac v roku, je potrebné ju
prejavovať počas celého roka všade – na pracovisku, v rodine,
v dopravných prostriedkoch. My vám dnes chceme pripomenúť, že si nesmierne
vážime prácu, ktorú ste vykonali. Väčšina z vás je už na zaslúženom
odpočinku, pomáhate nám s citom vychovávať vnúčatá a vštepujete im
úctu ku všetkým hodnotám života. Deti najlepšie vedia oceniť vašu
lásku, pohladenie aj účasť pri detských hrách. Vytvorili ste nám
podmienky pre život, vychovali ste nás, viedli ste nás k láske,
porozumeniu, trpezlivosti, rešpektovaniu názoru iných a uznávaniu autority
starších. Vyjadriť vďačnosť a úctu slovami je málo. Nech je jeseň
vášho života pokojná, slnečná, naplnená dobrým zdravím, vďačnosťou a
priaznivým ovzduším,“
povedal okrem iného. Po speváckych a
tanečných vystúpeniach, pásme hovoreného slova, dramatizácii rozprávky,
hre na gitaru a akordeón sa dôchodcom v závere programu predstavil
folklórny súbor Stropkovčan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter