Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov si pripomenulo 75. výročie Slovenského národného povstania

V utorok 27. augusta sa pri
príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania konalo pietne
spomienkové zhromaždenie, ktoré usporiadal Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov – ZO Stropkov, Okresný úrad v Stropkove a
mesto Stropkov.

Stretnutie sa konalo v mestskom parku pri pamätnej tabuli osloboditeľov
mesta. Éterom znela hymna i slávnostné príhovory. Konalo sa kladenie
vencov, spomínalo sa a vzdala sa úcta všetkým hrdinským bojovníkom, ktorí
razili ťažkú a náročnú cestu slovenskému štátu. Následne sa
v mestskej knižnici konala beseda spojená s odovzdávaním pamätných
listov. Pripravená bola tiež výstava venovaná téme Slovenského národného
povstania. Celý slovenský národ ho pokladá za prameň národnej identity,
demokratickosti a spolupatričnosti štátov na mape Európy. Nezabúdame!
foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter