Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov si pripomenulo 75. výročie jeho oslobodenia

Mesto Stropkov,
Okresný úrad v Stropkove a Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov – Základná organizácia v Stropkove usporiadali spomienkové
stretnutie, ktoré sa konalo 28.11.2019 pri príležitosti 75. výročia
oslobodenia mesta Stropkov.

Spomienkového stretnutia sa zúčastnili primátor mesta Stropkov O.
Brendza, zástupca prednostu Okresného úradu, riaditeľka ÚPSVaR Stropkov V.
Burcáková, viceprimátor P. Lehocký a prednosta MsÚ S. Humeník. Pozvanie
prijali aj predseda OV SZPB J. Uhrík, predsa ZO SZPB vo Svidníku, poslanci
MsZ, žiaci a pedagógovia našich škôl a ostatní pozvaní i nepozvaní
hostia, ktorí si slobodu, ktorá bola tak ťažko vybojovaná, nadovšetko
vážia.
„Dnes je to presne 75 rokov, čo nás a naše mesto 28. novembra
1944 oslobodili vojaci pod velením podporučíka Vladimíra Sisru od
fašistických okupantov,“
povedal v úvode vedúci OŠK Tibor
Kubička. Následne sa prítomným prihovoril primátor mesta.
„Vieme aké kruté muky a ťažkú dobu prežívali naši otcovia
a starí otcovia. Môže sa zdať, že 75 rokov je dlhá doba, odkedy skončila
2. svetová vojna. Neustále opakujeme to, že je nepochopiteľné a
nevysvetliteľné, že v dnešnej dobe aj v našom okrese i v ďalších
mestách a obciach na Slovensku, sa ozýva myšlienka extrémizmu a potláčania
odkazu druhej svetovej vojny. Je našou povinnosťou, aby sme sa postavili na
správnu stranu a aby sme odsúdili takéto prejavy, aby sme odovzdali novej
generácii prostredníctvom našich učiteľov a rodín pravú podstatu a pravý
odkaz skončenia 2. sv. vojny,“
povedal vo svojom príhovore
primátor a dodal, že neexistuje žiadna rodina, ktorej by sa nedotkol konflikt
2. sv. vojny v našom meste a jeho okolí, preto majme stále na pamäti, že
sloboda sa veľmi ľahko tratí, ale veľmi ťažko sa o slobodu bojuje a
ťažko sa získava. „Nech je odkazom dnešného dňa pre nás
všetkých skutočnosť, že každý zo svojej pozície musí urobiť všetko
preto, aby sme udržali slobodu a aby sme odsúdili akýkoľvek prejav
potlačenia slobody na akejkoľvek úrovni,“
uviedol O.
Brendza.
„Nesmieme zabúdať nielen na históriu nášho mesta, ale ani na
hrdinstvo tých, ktorí neváhali postaviť sa na odpor hnedému moru –
fašizmu, či už so zbraňou v ruke, alebo obyčajným kúskom chleba
podanému bojovníkovi. Zaslúžili sa tak o porážku fašizmu a o naše
oslobodenie,“
povedal predseda OV SZPB J. Uhrík a vyzval
všetkých prítomných, aby nezabudli na všetkých tých, ktorých mená sú
napísané aj nenapísané na pamätných tabuliach nielen v Stropkove, ale
v celom našom kraji a na celom svete. „Sú to hrdinovia a im
patrí naša vďaka a večná sláva,“
dodal.
Po skončení spomienkového stretnutia sa vo vestibule Mestského kultúrneho
strediska konala vernisáž výstavy Stalingrad.
foto: Michal Bujdoš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter