Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov pripravilo pre všetky mamky oslavu Dňa matiek

Ocenenie Žena roka si
prevzala Mária Karašinská

Nedeľné popoludnie na Nám. SNP patrilo všetkým matkám, mamám
i mamičkám. Deti materských i základných škôl rozveselili svoje mamky
krásnymi piesňami i tancom a vyjadrili im tak svoju vďaku. Program pre mamky
pripravili aj žiaci základných umeleckých škôl. V rámci kultúrneho
programu vystúpili i členovia folklórneho súboru Stropkovčan.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Stropkove pri tejto
príležitosti udelila ocenenie Žena roka, ktoré si z rúk primátora O.
Brendzu prevzala riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla
Mária Karašinská.
„V Okresnej rade sme rozhodli, že práve M. Karašinská by si
zaslúžila toto ocenenie, pretože škola pod jej vedením dosahuje dlhé
obdobie veľmi dobré výsledky. Organizuje aktivity rôzneho charakteru
s celokrajským významom. Je členkou poroty Vansovej Lomničky, spolupracuje
aj pri Tesco zbierke pre DDBM. Je veľa aktivít, kde nám skutočne vychádza
v ústrety a pomáha aj Únii žien napriek tomu, že nie je jej členkou.
Primátor mesta bol rovnako naklonený tejto myšlienke,“

ozrejmila rozhodnutie OO ÚŽS v Stropkove predsedníčka T. Lipinská a
dodala, že M. Karašinská nedávno oslávila svoje krásne životné jubileum,
takže ocenenie ju určite potešilo o to viac.
Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla však priznala, že prvý pocit z toho, keď
jej bola táto nominácia oznámená, bol skôr rozpačitý a váhavý.
„Keď som si vzápätí uvedomila, že toto ocenenie nepatrí len
mne, ale predovšetkým katolíckej škole, ktorú reprezentujem, tento pocit
vystriedala radosť a potešenie. No v každom ohľade aj pokora a vďačnosť.
Myslím si tiež, že tento titul okrem ocenenej ženy patrí všetkým
príslušníčkam daného stavu, ktorý zastupuje. A v mojom prípade sú to
všetky učiteľky nášho okresu, ktoré aj touto cestou pozdravujem a
dodatočne prajem všetko dobré ku Dňu matiek,“
povedala M.
Karašinská, ktorá by rada zo srdca poďakovala Únii žien Slovenska
v Stropkove a pánu primátorovi mesta Stropkov Ondrejovi Brendzovi za túto
veľkú poctu.
„No moja najväčšia vďaka patrí Nebeskej Matke, Panne Márii,
ktorú prosím o pokoj a ochranu pre všetkých obyvateľov nášho mesta a
regiónu, aby tu žili vo vzájomnej úcte, láske, tolerancii, pomoci a
podpore. Prosím aj za seba, aby som svojím životom a prácou dokázala
k tomu prispieť v čo najväčšej miere,“
dodala.
M. Karašinská i všetky ocenené ženy jednotlivých okresov boli pri tejto
príležitosti tiež prijaté na pôde PSK, aby si ocenenie prevzali.
„Prijatie v Prešove bolo milé aj napriek neúčasti župana,
ktorého na poslednú chvíľu zastúpil Stropkovčan vicežupan pán Martin
Jakubov. Jeho účasť na tejto komornej slávnosti v priestoroch Malej scény
DJZ v Prešove potešila, rovnako aj nádherné chorály v podaní mladých
bohoslovcov,“
uviedla.
Predsedníčka OO ÚŽS Stropkov T. Lipinská ešte dodala, že M. Karašinskú
vníma ako milú sympatickú osobu, u ktorej vždy nájde pochopenie.
„Nikdy nám nepovie nie. Buď zariadi veci sama, alebo poverí
niekoho zo svojho kolektívu. Je veľmi priateľská a cíti sa medzi nami ako
členka. Stretávame sa, rozprávame a spoločne hľadáme nové nápady
i aktivity,“
uzavrela T. Lipinská.
foto: E. Jakubčo

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter