Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto Stropkov pokračuje v rekonštrukcii ulíc a verejných priestranstiev

V stropkovských
uliciach sme si v týchto dňoch určite všimli stavebný ruch vo viacerých
lokalitách mesta. Mesto Stropkov opäť realizuje pomerne rozsiahlu
rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

„Zameraná je na lokality, na ktoré sa v uplynulých
desaťročiach zabúdalo a kde sa od ich dokončenia do údržby, či opráv
veľa neinvestovalo. Najväčšiu časť prostriedkov smeruje vedenie mesta
v tomto roku do komplexnej úpravy nádvoria bytových domov na ul. Akad.
Pavlova, postavených v 50-tych rokoch minulého storočia,“

povedal primátor O. Brendza a dodal, že práce v spomínanej lokalite
zahŕňajú odvodnenie, výmenu povrchu a dobudovanie nových parkovacích
miest.
Rekonštruujú sa aj chodníky na ulici Budovateľskej v prímestskej časti
Sitník. Prechádzky budú podľa slov primátora mesta O. Brendzu čoskoro
pohodlnejšie aj medzi ulicami Krátka i na ul. Matice slovenskej.
„V najbližších dňoch začínajú tiež práce, počas
ktorých prebehne asfaltová úprava vjazdov do garáží na ulici Hlavnej,
úprave časti Jarkovej a Majerskej ulice,“
dodal.
Celkové náklady na tieto opravy predstavujú vyše 117 tis. eur a mesto ich
hradí z vlastných zdrojov. Stavby realizuje spoločnosť Eurovia
SK, a.s.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter