Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov podá projekt na rekonštrukciu škôlky

<p>Ministerstvo životného prostredia SR počas decembra vyhlásilo výzvu
zameranú na zlepšenie energetickej náročnosti verejných budov v mestách a
obciach. Aktivita Zníženie energetickej náročnosti verejných budov má
zlepšiť a znížiť spotrebu energie, ktorú je možné šetriť formou
zatepľovania objektov vo vlastníctve mesta či obce.</p>

<p>Udaná výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, ktoré vyčlenila
pre túto výzvu je 150 mil. eur. Na samosprávy by mala pripadnúť tretina
tejto sumy. Keďže prioritu budú mať verejné budovy – administratívne a
školské (okrem budov základných škôl vo vlastníctve obce), mesto sa
rozhodlo pre získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Materskej
školy na ulici Matice slovenskej. Mesto počas predchádzajúceho roka
2015 vypracovala projektovú dokumentáciu na zateplenie spomínanej škôlky a
energetický audit. Jednotlivé budovy sú v zlom stave a táto výzva je
skvelou možnosťou na rekonštrukciu a zlepšenie tepelnotechnických
vlastností. Na poslednom mestskom zastupiteľstve o plánovanom projekte
informoval vedúci Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia MsÚ Ladislav Dubas. <strong><em>„V rámci projektu bolo
pripravené zateplenie obvodových konštrukcií, výmena všetkých okien a
vchodových dverí, výmena sklobetónových tvárnic za okná, zateplenie
strechy vrátane novej strešnej krytiny, opravy komínov, výmena svietidiel a
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po ukončení realizácie.
Začiatkom decembra bolo na uvedenú stavbu vydané stavebné
povolenie.“</em></strong> Pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku bolo potrebné, aby poslanci odsúhlasili
päťpercentnú spoluúčasť mesta na tomto projekte, čo predstavuje
24 789,70 eur. Celková výška projektovaných výdavkov je 495 793,
91 eur. Poslanci sa s návrhom jednohlasne stotožnili.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter