Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto Stropkov odkúpilo lyžiarsky vlek

Po vypovedaní zmluvy medzi mestom a TJ Slávia poslanci na poslednom
mestskom zastupiteľstve z 26. októbra schválili odkúpenie lyžiarskeho
vleku Tatrapoma S v areáli Pod vlekom, ktorého vlastníkom bola TJ Slávia.
Samospráva sa vlek rozhodla odkúpiť s ambíciou spustenia vleku na účely
lyžiarskych výcvikov.

Mestu Stropkov bol v auguste tohto roku doručený list od TJ Slávia,
v ktorom jej zástupcovia žiadali urgenciu riešenia lyžiarskeho areálu.
Plánovaná rekonštrukcia lyžiarskeho vleku Tatrapoma S sa neuskutočnila
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V liste sa taktiež ďalej
uvádza, že projekčne a dodávateľsky bola rekonštrukcia vleku dlhodobo
pripravená a náhradné diely až na dve podpery boli zakúpené zo
sponzorských finančných prostriedkov už v roku 2012. Výbor TJ Slávia
Stropkov na svojom zasadnutí zo 14. augusta tohto roku rozhodol, že ak mesto
Stropkov spoločne s TJ Slávia Stropkov nevyrieši problém rekonštrukcie
vleku do 31. októbra 2016, TJ Slávia lyžiarsky vlek demontuje a ponúkne na
odpredaj za trhovú cenu. Mesto ešte koncom mája 2016 dalo spracovať
znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty lyžiarskeho vleku za
účelom ocenenia veci pre prevod vlastníckeho práva. Hodnota vleku bola
podľa posudku stanovená na 956,00 eur. V polovici septembra mesto Stropkov
odoslalo TJ Slávia ponuku odoslalo, pričom dostalo spätnú odpoveď so
súhlasom odpredaja a tiež aj súhlas na odpredaj strojných zariadení na
kompletizáciu vleku za sumu 3 289,92 eur, čo spolu činí čiastku
4 254,92 eur. Poslanci kúpu schválili potrebnou väčšinou hlasov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter