Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov nadviaže partnerskú spoluprácu

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />O. Brendza:
„V pláne je vytvorenie turistických, náučných a oddychových trás
v okolí Stropkova.“</h3>

<p>Predminulý piatok, 26. februára sa na radnici v poľskom Rzeszowe konalo
stretnutie predstaviteľov mesta Rzeszaw a mesta Stropkov. Stropkovskú
delegáciu viedol primátor Ondrej Brendza, za poľských partnerov sa na
stretnutí zúčastnili Stanislaw Sienko – námestník primátora Rzeszowa a
zástupcovia odborov čerpania fondov a medzinárodnej spolupráce, ako aj
kultúry, športu a cestovného ruchu.</p>

<p>V prvej časti stretnutia zástupcovia oboch miest prezentovali profily
jednotlivých samospráv a projektov realizovaných s podporou fondov EÚ a
načrtli návrhy spolupráce v novom programovacom období. Druhá časť
stretnutia bola venovaná diskusii o projektových návrhoch. Stanovený bol aj
základný rámec vzájomnej spolupráce Rzeszowa a Stropkova v oblasti
kultúry, cestovného ruchu a propagácie. <strong><em>„Musím povedať, že
pozvanie partnerov zo Rzeszowa do projektovej spolupráce nás veľmi teší.
Dvestotisícové poľské mesto je jedným z tamojších lídrov v oblasti
čerpania štrukturálnych fondov. V uplynulom období zrealizovali
v rozličných oblastiach množstvo prínosných projektov a sme radi, že
mesto ako Rzeszow prejavilo záujem spolupracovať so Stropkovom.
V najbližšom období sme dohodli spoluprácu na spoločnom projekte
prezentácie menších stredísk cestovného ruchu v rámci krajín V4.
Pripravujeme aj spoločný projekt, ktorý by sme chceli realizovať v rámci
poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. V pláne je vytvorenie
turistických, náučných a oddychových trás v okolí Stropkova s dôrazom
na spoločnú históriu Poľska a Slovenska v Rakúsko – Uhorsku. Verím,
že budeme úspešní,“</em></strong> zhodnotil primátor.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-spolupraca-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter