Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov chystá oslavy významných výročí, založiť sa plánuje aj mestská kronika

Aj v roku 2019 sa v Stropkove bude revitalizovať a rozširovať verejná
zeleň v parku, na námestí i ďalších lokalitách. V posledných štyroch
rokoch sa mesto zameralo aj na lepšiu propagáciu v oblasti cestovného ruchu
i histórie.

„Absolvovali sme zložitý proces prípravy podkladov,
projektovej dokumentácie a povolení potrebných k projektu sprístupnenia
kostolnej veže, jednej z najvyšších historických stavieb na severovýchode
Slovenska. V rozpočte mesta sme vyčlenili 15 tis. eur na archeologický
prieskum územia po asanovaných domoch na námestí. V spolupráci
s Krajským múzeom chceme nadviazať na doterajšie výsledky spolupráce
v oblasti múzejníctva v našom Kaštieli,“
vymenoval
primátor mesta O. Brendza. Stropkov sa pripravuje aj na viacero zaujímavých
kultúrno-spoločenských podujatí. Tou najvýznamnejšou bude 25. ročník
obnoveného stropkovského jarmoku. Medzi významné podujatia je potrebné
spomenúť 350. výročie uznania Bratstva svätého škapuliara v Stropkove,
ktoré by chceli dôstojne osláviť v spolupráci s rímskokatolíckou
farnosťou. Pripravujú aj VZN týkajúce sa založenia mestskej kroniky a
v spolupráci s Prešovskou univerzitou pokračuje vedenie mesta v príprave
novej monografie mesta Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter