Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov bohatšie o 28 nových parkovacích miest vďaka polyfunkcii Atrium pod Kamenicou

V jednom
z komerčných priestorov Atria pod Kamenicou sa uplynulý štvrtok stretli
zástupcovia developerskej spoločnosti Next Investments, primátor mesta
Stropkov O. Brendza ako aj poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší
pozvaní hostia, aby si prezreli polyfunkčné domy, ktoré vznikli na
Hrnčiarskej ulici, kde ešte donedávna stáli dva domy rodiny Parilákovej a
rodiny Fajčákovej.

„Rád by som sa vrátil myšlienkami na začiatok tohto
projektu, kedy v roku 2015 sme sa začali zaoberať využitím tohto územia.
Našli sme na úrade štúdiu, ktorá navrhovala využitie tohto územia
polyfunkčným spôsobom. Nechali sme si poradiť a dali sme vypracovať
ďalšiu štúdiu, aby sme mali alternatívu. Štúdia číslo dva navrhovala
využitie územia týmto spôsobom. Od štúdie číslo jeden sa líšila
strechou, parkovaním a iným dispozičným riešením. Následne v júni
2016 sme cestou MsZ, hoci to nie je kompetencia zastupiteľstva, predložili
materiál, kde sme na pôde MsZ rozhodli, že mesto sa bude uberať podľa
štúdie číslo dva,“
povedal primátor O. Brendza a dodal, že
veľké a úspešné projekty sa nerodia ľahko, ani tento projekt, ku ktorému
sa vedenie mesta hlási, sa nerodil ľahko. „Hneď na začiatku,
keď sme schvaľovali v zastupiteľstve podľa ktorej štúdie pôjdeme, tento
projekt podporilo 11 poslancov. Títo 11 poslanci sa nebáli zobrať na seba
zodpovednosť, pričom nikoho nechcem obviňovať, každý má svoje
myšlienkové pochody a právo na svoj názor. Ozývali sa hlasy, ktoré
poukazovali na rôzne nevýhody i iné riešenia, no myslím si, že sme sa
rozhodli správne. Koniec koncov celý proces i táto stavba je toho
dôkazom,“
uviedol O. Brendza.
Následne po odsúhlasení tejto štúdie mesto zabezpečilo projektovú
dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Rozbehlo stavebno-územné konanie,
vydalo územné rozhodnutie a vypísalo verejnú obchodnú súťaž na predaj
územia. „Ako úspešný uchádzač sa prihlásila firma Next
Investment, konateľom ktorej je Marek Mačuga, syn nášho rodáka a partnera.
V máji 2017 sme sa do toho pustili, uzavreli sme zmluvu na predaj projektovej
dokumentácie. V septembri 2017 sme uzatvorili zmluvu na predaj stavieb, kde
sa investor zaviazal tieto stavby zbúrať. Uzavreli sme zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve. Zaviazali sme sa, že predáme pozemky až po skolaudovaní
stavby, čo bolo akousi poistkou pre nás, keby niečo zahaprovalo. V tom istom
roku mesto uzavrelo zmluvu na prevod práv a povinností
stavebníka,“
priblížil primátor.
Minulý rok v máji sa symbolicky poklepal základný kameň a mohlo sa začať
s výstavbou. „Stanovené boli isté časové míľniky,
výsledkom čoho je, že dnes tu máme komplex týchto polyfunkčných domov,
ktorý je miestotvorným prvkom tejto časti a neoddeliteľnou súčasťou
našej pešej zóny, kde každý racionálne uvažujúci človek musí
zhodnotiť, že nie je o čom rozprávať,“
ďalej uviedol a
dodal, že tento projekt je výborným príkladom spolupráce samosprávy a
súkromného sektora. Úlohou samosprávy je podľa slov primátora mesta
vytvárať podmienky pre investora, ktorý sa v takýchto projektoch vyzná.
„Podali sme ako mesto pomocnú ruku a vybudovali sme 28 nových
parkovacích miest, ktoré budú slúžiť nielen pre túto polyfunkciu, ale
tiež pre celé územie. Myslím si, že takto sme dokázali dať príklad aj
iným samosprávam ako postupovať, keď sa rieši iné využitie územia ako
doteraz,“
myslí si O. Brendza, ktorý sa spolu s poslancami
i kolegami z mestského i stavebného úradu aj iných odborov hrdo hlási
k tomuto projektu. Poďakoval tiež všetkým dodávateľom prác a zaželal
tým, ktorí tu budú bývať, pôsobiť a podnikať i vytvárať hodnoty, aby
sa im v meste Stropkov darilo .
„Verím, že takýto projekt nie je tým posledným v Stropkove.
Verím, že v podobných projektoch budeme pokračovať aj
naďalej,“
uzavrel primátor.
Konateľ spoločnosti Next Investment s.r.o. Marek Mačuga tiež poďakoval
vedeniu mesta, poslancom, ktorí povedali svoje áno tomuto projektu i tým,
ktorí nepovedali svoje áno a boli prítomní pri prehliadke polyfunkcie
i tým, ktorí ľutujú, že nepovedali tomuto projektu svoje áno a mohli sa
tak podpísať pod tento projekt, ale tiež všetkým ľuďom z mestského
úradu, ktorí pomáhali s mnohými vecami cez územné konanie, stavebné
povolenie, cez kolaudáciu, ktorú sa teraz rieši a mnohé iné.
„Hovorilo sa, že tá prvá štúdia bola lepšia, no schválila
sa tá druhá. Pri druhej štúdii sa hovorilo, že sa to aj tak nepodarí a
podarilo sa. Tak sme pred rokom poklepkávali symbolicky základný kameň.
Prítomných bolo len veľmi málo ľudí, lebo tu sa vraj nič
nepostaví,“
zaspomínal na začiatky celého procesu konateľ
spoločnosti Next Investments M. Mačuga a dodal, že sa spoločnými silami
podarilo ukázať, že tá druhá štúdia bola dobrá a že sa to naozaj
postavilo. „Mali sme síce nejaké komplikácie a ťažkosti,
pretože niektoré siete boli tam, kde byť nemali a niektoré neboli tam, kde
byť mali, ale stavba je živý organizmus. Mohli sme si všimnúť pri stavaní
ako to tu postupne rástlo, vždy niečo nové vyskočilo. Znova sa vrátim
k tomu, že sme spolupracovali s mestom a mestským úradom, či pri výstavbe
parkoviska alebo pri spomínaných sieťach, naozaj pri čomkoľvek, mesto vždy
bolo ústretové a pomohlo nám. Sme radi, že tu dnes tento objekt stojí a že
sme minulý týždeň mohli kolaudovať stavbu. Ostáva už len pár dokumentov,
ktoré treba dotiahnuť k tomu, aby bol naozaj celý objekt právoplatne
skolaudovaný,“
povedal M. Mačuga, ktorý verí, že tu teraz
vznikne druhé centrum mesta. „Je tu skvelé napojenie na
námestie, je tu pešia zóna, kde sme aj my videli koľko ľudí tadiaľ
chodí, mamičiek s deťmi. Keď sa ten celý priestor otvorí a sprístupní
verejnosti, naozaj verím, že tu v Stropkove vznikne nová pešia zóna, na
ktorú môžu byť Stropkovčania pyšní,“
dodal M. Mačuga.
To ako sa tento projekt vyvíjal, je veľmi dôležité. Celý tento proces
trval nejaké dva roky. Samozrejme sa najprv búralo, potom sa riešilo
stavebné povolenie a tak sa mohlo stavať. „Vidieť sme mohli
prostredie, ktoré tu bolo, čo tu stálo vtedy a čo tu stojí dnes a koľko
práce a úsilia je za tým. Na búracích prácach i na výsadbe zelene sa
podieľal mestský podnik Služba. Spolupracovali sme s mnohými
Stropkovčanmi, čo je veľmi dobré. Dokonca aj vizualizácie pripravila
Stropkovčanka, ktorá býva tu neďaleko. Tým chcem povedať, že by ste mali
byť hrdí na to z akého mesta pochádzate a čo tu máte. Sú tu naozaj
veľmi šikovní ľudia, s ktorými sme aj my radi spolupracovali. Verím, že
spolupráca so súkromným investorom bola prínosná a určite ju odporúčam
do budúcna, pretože tu môže vzniknúť znova niečo, čo bude prínosné pre
celé okolie,“
uviedol M. Mačuga v závere a všetkých
prítomných pozval na prehliadku celého projektu, ktoré zmenilo Hrnčiarsku
ulicu a pešiu zónu posunulo naozaj do 21. storočia.
Pripomíname, že ide o päť samostatných trojpodlažných celkov, ktoré sú
rozdelené na dve časti a to obytnú a retailovú. Polyfunkcia je ideálna pre
podnikanie i bývanie zároveň. Je postavená z vysoko kvalitných
materiálov, ktoré zaručujú nízku energetickú náročnosť stavby.
Najväčším pozitívom však je, že s výstavbou tejto polyfunkcie mesto
Stropkov získalo pre svojich obyvateľov 28 nových parkovacích miest, po
ktorých je tak veľký dopyt.
„V lokalite vzniklo 28 parkovacích miest, ktoré predpokladáme
budú prioritne využívať obyvatelia priľahlých bytoviek, ako aj zákazníci
blízkych prevádzok. Veríme, že nové parkovisko aspoň sčasti odľahčí
lokalitu za obchodným domom Mier, kde je akútny nedostatok parkovacích miest.
V budovaní parkovísk budeme pokračovať aj v ďalšom období a verejnosť
budeme včas informovať,“
uzavrel primátor a dodal, že
náklady na výstavbu parkoviska dosiahli 70 tisíc eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter