Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto si udržalo stabilný rating BB+

<p>V závere uplynulého roka prevzalo vedenie mesta od spoločnosti EUROPEAN
RATING AGENCY, a.s. (ERA) certifikát o verejnom ratingovom hodnotení.
Stropkovský dlhodobý rating v domácej mene kopíruje minulé roky a ostáva
na úrovni BB+. Podľa priloženej správy je výhľad ratingu mesta stabilný.
Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti (do
21. 12. 2012) aktuálneho ratingového hodnotenia.

<p>Predpokladmi pre prípadné zvýšenie ratingu sú v rámci vonkajších
vplyvov: vyšší ako očakávaný výnos z podielových daní, ktorý je
podmienený vyšším ekonomickým rastom Slovenskej republiky, dodatočná
štátna podpora pre komunálne subjekty. Pravdepodobnosť naplnenia týchto
predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období
platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.
V rámci vnútorných vplyvov sú predpokladmi pre prípadné zvýšenie
ratingu: realizácia dodatočných príjmov mesta z vlastnej hospodárskej
činnosti alebo z dôvodu výrazného zvýšenia podnikateľskej činnosti na
území mesta, realizácia výrazných úspor vo výdavkoch pri zabezpečení
rovnakej prevádzkyschopnosti samosprávy. Pravdepodobnosť naplnenia týchto
predpokladov tak, aby sa stali dôvodmi pre zvýšenie ratingu v období
platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia, agentúra hodnotí ako nízku.
Agentúra na druhej strane nepredpokladá ani zníženie ratingu, a to za
predpokladu, že mesto bude dodržiavať svoj plánovaný rozpočet na tento
rok. „V prípade výrazného nárastu kapitálových výdavkov, a
ak mesto zvolí formu ich financovania prostredníctvom návratných cudzích
zdrojov, môže vzniknúť napätie v oblasti cash-flow a následne možná
neschopnosť splácať svoje záväzky riadne a včas. Mestu sa v roku
2011 nepodarilo vytvoriť ďalšiu finančnú rezervu na financovanie iných
ako prevádzkových výdavkov, z dôvodu realizovaných náročných
investícií,“
odôvodňuje ERA. Mesto zvolilo opatrný prístup
v súvislosti s vynakladaním prostriedkov na investičné aktivity
v budúcom roku a zameralo sa na konsolidáciu finančného hospodárenia,
preto agentúra hodnotí pravdepodobnosť naplnenia predpokladov tak, aby sa
stali dôvodmi pre zníženie ratingu v období platnosti aktuálneho
ratingového hodnotenia, ako nízku.
„Mesto nemá voči ratingu výhrady. Hodnotenie objektívne
posúdilo situáciu ako dlhodobo stabilnú s dobrou prognózou vývoja a
upozornilo na riziká. Takisto odporučilo postup do ďalšieho
obdobia,“
reagoval na zverejnený rating primátor mesta Peter
Obrimčák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter