Mesto sa pripravuje len na minimum projektov

<p>Na minulotýždňové rokovanie mestského zastupiteľstva pripravil vedúci
Odboru regionálneho rozvoja, prípravy a koordinácie projektov Michal Polák
správu o príprave projektov z grantov EÚ. Aj keď mnohí poslanci
očakávali informácie o plánovaných projektoch, v deväťstranovom
materiáli sa predkladateľ zameral hlavne na projekty realizované ešte
v predchádzajúcom funkčnom období primátora Petra Obrimčáka.

<p>Plánom samosprávy na budúce obdobie bol venovaný len minimálny priestor
predkladanej správy. „Pán vedúci, tá správa má niekoľko
strán, ale 90 percent z nej hovorí o tom, čo sa už urobilo. Mňa skôr
zaujíma, čo chceme v nasledujúcich rokoch urobiť,“
reagoval
na predkladaný materiál poslanec Ondrej Brendza (SDKÚ-DS).
M. Polák uviedol, že v súčasnosti nie sú vyhlásené takmer žiadne výzvy
na predkladanie projektov. V tomto roku požiadali ministerstvo školstva
o dotáciu na revitalizáciu Materskej školy na ul. A. Hlinku. Projekt
prímestskej rekreačnej zóny v areáli Pod vlekom by chceli zrealizovať
prostredníctvom výzvy cezhraničnej spolupráce Poľská
republika -Slovenská republika 2007 – 2013. Okrem toho sa v tomto roku
pripravuje aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho a urbanistického
rozvoja mesta Stropkov. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
oslovili so žiadosťou o dotáciu na projekt Zachráňme spoločne komunitné
centrum. Mesto sa tiež pripravuje na podanie projektu informatizácie
samosprávy. V tomto roku nebol schválený projekt podaný na Ministerstvo
životného prostredia na skládku biologicky rozložiteľného odpadu.
Poslanec Marián Bujdoš (SDKÚ-DS) požiadal M. Poláka
o monitorovanie výziev zameraných na budovanie detských ihrísk. Jedno
z nich by bolo vhodné vybudovať v areáli škôlky v Bokši. V tomto smere
mu chýba iniciatíva spomínaného odboru. Terézia Potomová
(nezávislá) požiadala, aby mesto začalo pripravovať projekt prepojenia
Bokše a Stropkova turistických chodníkom určeným pre cyklistov
i korčuliarov.
Aj keď s vedúcim M. Polákom treba objektívne súhlasiť, že na veľké
projekty v súčasnosti nie sú vyhlásené takmer žiadne výzvy, túto
problematiku treba vnímať aj z iného uhla pohľadu. Mesto si totiž
v minulom roku muselo požičiavať aj na 5%-nú spoluúčasť
z realizovaných projektov (námestie, priemyselný park). Na veľké akcie
teda pri súčasnom hospodárení nie je veľký priestor. V tejto súvislosti
by si traja pracovníci útvaru europrojektov MsÚ mohli zobrať príklad
z dedinky Kružľová pri Svidníku. Tamojší starosta vypracoval podľa
nedávno medializovaných informácií od začiatku tohto roka 29 menších
projektov zameraných na rozvoj obce.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter