Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto sa bude zaoberať aj spoplatnením parkovania

<p>Na minulom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stropkove sa problému
parkovania v meste venovali hneď dvaja poslanci. Michal Sykora navrhol, či by
nebolo možné v priestoroch okolo existujúcich dvoch domov na Hrnčiarskej
ulici vybudovať dočasné parkoviská pre autá.</p>

<p>Vedúci odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas skonštatoval, že vybudovanie
parkoviska je možné pozdĺž oplotenia domu pána Pariláka, no nakoľko
súčasný peší chodník smerujúci k bloku D-3 by tým pádom slúžil ako
príjazdová komunikácia, dochádzalo by ku kolízii pešej a automobilovej
dopravy. Ďalej uviedol, že na bezproblémové fungovanie parkovania by bolo
potrebné vybudovanie pešieho chodníka južne od bloku D-1 v dĺžke
približne 60 metrov. Doplnil, že riešenie parkovania v tejto lokalite
odporúčajú samostatným návrhom parkovacích plôch v súvislosti so
štúdiou polyfunkčných domov na Hrnčiarskej ulici. Poslanec Slavomír
Rapáč si myslí, že by bolo dobré uvažovať o spoplatnení parkovného
v meste. Ako naznačil L. Dubas, takéto rozhodnutie bezpochyby rozvíri
verejnú mienku Stropkovčanov, preto bude potrebné zvážiť plusy a mínusy
takéhoto riešenia, ale aj náklady na zabezpečenie výberu parkovného.
V minulosti už mesto malo pripravené všeobecne záväzné nariadenie
o spoplatnení parkovísk, nakoniec ho v praxi neuplatnilo. V súčasnosti
prebieha vypracovanie kompletnej správy stavu parkovacích miest v meste a
návrhu na ďalšie riešenie parkovania, ktorý sa bude zaoberať aj
možnosťou výberu parkovného.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter